Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na NOVEMBER 2017 


6.11.17 - Internet vecí, seminár (cesty za vedou a technikou)

7.11.17,14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

8.11.17 - Posedenie pri bylinkovom čaji – čítanie príbehov, Tihányiovský kaštieľ BB (žiaci 3. ročníka)

9.11.17,13:50 - Zasadnutie výchovnej komisie 

6.-10.11.17 - Kytica zdravia - Pohni kostrou, týždeň pešej chôdze - rozvojový projekt ŠKD

7.-10.11.17 - iBobor - celoslovenská informatická súťaž (2.- 9. ročník)

13.11.17,14:00 - Zasadnutie PEDAGOGICKEJ RADY

15.11.17,10:00 - Polepetko, divadelné predstavenie pre 5. a 6. r (DJGT)

15.11.17,10:30 - Cesta Slovanskou históriou – od Sama po Štefana dramatické predstavenie Via Historica (1. - 4. ročníka)

15.11.17,13:00 - Pasovanie za rytierov a princezné na Zvolenskom zámku - slávnostná akcia žiakov a rodičov l. ročníka ZŠ

13.- 16.11.17 - Strašidelné čítanie. Týždeň hlasného čítania v školskej knižnici pre deti 2.,3. a 4. ročníka (ŠKD)

16.11.17,9:30 - KOMPARO 8. a 9. ročník ZŠ, celoslovenské testovanie

16.11.17,13:00 - Slávnostné zasadnutie ŽP s vedením školy

20.11.17 - Svetový deň detí školská relácia 

20.-24.11.17 - Európsky týždeň boja proti drogám, ročníkové aktivity, besedy, interaktívne semináre 

22.11.17 - T5-2017, celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

22.11.17 - Exkurzná činnosť žiakov

22.11.17 - Bez modrím. Svetový deň prevencie týrania detí - celoklubové podujatie ŠKD

23.11.17 - Stretnutie zákonných zástupcov žiakov 7. ročníka k LVVK

24.11.17,745 - The bold Rabbit, divadelné prestavenie v ANJ pre žiakov 3. - 6. ročníka ZŠ

27.–30.11.17 - Šikovnosť to nie sú čary. Papierové vystrihovačky, vianočná výzdoba školského prostredia.

29.11.17,7:30 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov školy

Vestibulové prezentácie
• CERN, stredisko medzinárodnej spolupráce
• Princezné a rytieri našej školy sa predstavujú

Trieda III. C
Zvieracie divy nášho mesta
Zvolen, kedysi kráľovské mesto, je dnes sídlom okresu s pulzujúcim životom ležiace v oblasti stredného Pohronia, na sútoku riek Hron a Slatina. Milovníkom prírody poskytuje pohľad na rôznorodú faunu a flóru, ktorú sme sa snažili bližšie spoznať. Zamerali sme sa na rôzne skupiny živočíchov (vodné, lesné, parkové, mäsožravé, bylinožravé, všežravé, spevavce,...). Keďže počasie nebolo na priame pozorovanie najideálnejšie, vybrali sme sa ich spoznávať na Technickú univerzitu. Určovanie lebiek zvierat, či vtákov vyskytujúcich sa v okolí Zvolena nebolo pre nás až také náročné. Dokázali sme rozlíšiť zvuky vtákov a stručne charakterizovať medveďa, rysa, mačku divú, vlka, labuť, trsteniarika, sliepočku zelenonohú, kukučku, či drozda alebo myšiaka. Všetky svoje vedomosti, výtvarné schopnosti a zručnosti sme využili pri spoločnej tvorbe plagátu. 
Naše mesto skrýva naozaj veľa „zvieracích“divov.

F- farebná, fantastická
A-aktívna
U-útočná, úžasná
N- nahnevaná, nebezpečná, najlepšia
A-agresívna, alergická

Celý článok...
 
Projektový deň 2015
Ako sme my, prváci priplávali na svetadiel Finančná gramotnosť

Výmenný obchod v minulosti zahŕňal tovar, ktorý by bolo možné vymeniť kedykoľvek, kdekoľvek a za čokoľvek. V rôznych častiach sveta to boli rôzne tovary, napr. plátno, tabak, mušle, kože, kožušiny, ryby, sušené mäso, soľ a pod. V dávnych dobách sa mušle, zrná kakaa,  kamienky, pierka, zlato, striebro používali ako peniaze. Zlatníci obchodovali vyrábaním mincí. Avšak papierové peniaze boli oveľa pohodlnejšie ako ťažké mince. Najskôr sme si poriadne posvietili na niektoré bankovky sveta. Videli sme, že peniaze sa postupne menili, vyvíjali, zlepšovala sa ich podoba i ochranné prvky falšovania. Porovnávali sme ich s našimi euro mincami a bankovkami, zisťovali, čo je na nich vyobrazené a aká je ich farebnosť. Diskutovali sme o  potrebách a hodnotách a zostavovali svoj rebríček hodnôt a potrieb. 

Deti odpovedali na množstvo otázok: „Ako sa dajú získať peniaze? Ako zarábajú peniaze rodičia, príbuzní, známe osobnosti,...“ Oboznámili sme sa s rôznymi finančnými inštitúciami a bankami – ich logami, na čo nám slúžia a čo všetko ponúkajú. Prezreli sme si aj niekoľko obrázkov kreditných kariet – čo to je, na čo slúži kreditná karta. Informovali sme sa, akými rôznymi spôsobmi môžeme platiť za svoje výdavky, odkiaľ máme peniaze. Zisťovali sme, prečo rodičia pracujú. V neposlednej rade nás zaujali rôzne charity a nadácie – Červený kríž, Liga proti rakovine, Unicef, Dobrý anjel, Hodina deťom,...

Na vyučovaní sme si vyskúšali aj obchodovanie v hračkárstve a konverzáciu základných fráz v anglickom jazyku. Vyvrcholením našich aktivít bol nákup v obchode, pozorovanie cien, akciových cien, porovnávanie cien v letákoch. Žiaci si zakúpili spoločný tovar, museli za tovar zaplatiť a skontrolovať si svoj pokladničný blok s výdavkom.

Sladká odmena v podobe čokoládových euro peňazí chutila k nezaplateniu. Mňam.

Celý článok...