Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2017 


4.9.2017 - PRVÉ ZVONENIE - slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

6.9.2017 - LÉGIOVLAK 2017, Projekt VMR, návšteva múzea na koľajniciach, 4. ročník ŠKD

7.9.2017, od 7.00 - Back to school, živé vysielanie Fun rádia, Sajfa víta našich žiakov v škole

7.9.2017, 10.30-12.00 - Spomienkový deň holokaustu a rasového násilia

7.9.2017, 16.00 - Triedne stretnutia s rodičmi 2. stupeň ZŠ

12.9.2017 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 1. a 4. ročníka

12.9.2017, 16.00 - Triedne stretnutia s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ

26.9.2017, 8.30 - Európsky deň jazykov – školská relácia, Variabilné podujatia multikultúrnej výchovy, Zážitkové učenie ŠVK Banská Bystrica - 5. ročník

27.9.2017 - Skok sem, skok tam..., Európsky týždeň športu 2017, športové popoludnie pre deti ŠKD, fitness ihrisko - prírodný park Lanice 

29.9.2017 - Deti, hurá do čítania, celoslovenský projekt - beseda a tvorivá dielňa s ilustrátorom J. Martiškom pre deti 1. ročníka

Východická aktivít výchovného charakteru
• Základná organizácia života školy (tvorba stabilnej sociálnej klímy, pravidlá triedy/kolektívu).
• Európsky týždeň športu, cvičenia v prírode, podporné rozvojové aktivity zdravého spôsobu života.
• Národný program prevencie obezity a Národný program podpory zdravia (aktualizácia 2014 -2017)

Vestibulové prezentácie
• Prvé zvonenie - organizácia života v škole.
• Vzdelávacie poukazy - ponuka záujmových krúžkov.

Trieda III. C
Zvieracie divy nášho mesta
Zvolen, kedysi kráľovské mesto, je dnes sídlom okresu s pulzujúcim životom ležiace v oblasti stredného Pohronia, na sútoku riek Hron a Slatina. Milovníkom prírody poskytuje pohľad na rôznorodú faunu a flóru, ktorú sme sa snažili bližšie spoznať. Zamerali sme sa na rôzne skupiny živočíchov (vodné, lesné, parkové, mäsožravé, bylinožravé, všežravé, spevavce,...). Keďže počasie nebolo na priame pozorovanie najideálnejšie, vybrali sme sa ich spoznávať na Technickú univerzitu. Určovanie lebiek zvierat, či vtákov vyskytujúcich sa v okolí Zvolena nebolo pre nás až také náročné. Dokázali sme rozlíšiť zvuky vtákov a stručne charakterizovať medveďa, rysa, mačku divú, vlka, labuť, trsteniarika, sliepočku zelenonohú, kukučku, či drozda alebo myšiaka. Všetky svoje vedomosti, výtvarné schopnosti a zručnosti sme využili pri spoločnej tvorbe plagátu. 
Naše mesto skrýva naozaj veľa „zvieracích“divov.

F- farebná, fantastická
A-aktívna
U-útočná, úžasná
N- nahnevaná, nebezpečná, najlepšia
A-agresívna, alergická

Celý článok...
 
Projektový deň 2015
Ako sme my, prváci priplávali na svetadiel Finančná gramotnosť

Výmenný obchod v minulosti zahŕňal tovar, ktorý by bolo možné vymeniť kedykoľvek, kdekoľvek a za čokoľvek. V rôznych častiach sveta to boli rôzne tovary, napr. plátno, tabak, mušle, kože, kožušiny, ryby, sušené mäso, soľ a pod. V dávnych dobách sa mušle, zrná kakaa,  kamienky, pierka, zlato, striebro používali ako peniaze. Zlatníci obchodovali vyrábaním mincí. Avšak papierové peniaze boli oveľa pohodlnejšie ako ťažké mince. Najskôr sme si poriadne posvietili na niektoré bankovky sveta. Videli sme, že peniaze sa postupne menili, vyvíjali, zlepšovala sa ich podoba i ochranné prvky falšovania. Porovnávali sme ich s našimi euro mincami a bankovkami, zisťovali, čo je na nich vyobrazené a aká je ich farebnosť. Diskutovali sme o  potrebách a hodnotách a zostavovali svoj rebríček hodnôt a potrieb. 

Deti odpovedali na množstvo otázok: „Ako sa dajú získať peniaze? Ako zarábajú peniaze rodičia, príbuzní, známe osobnosti,...“ Oboznámili sme sa s rôznymi finančnými inštitúciami a bankami – ich logami, na čo nám slúžia a čo všetko ponúkajú. Prezreli sme si aj niekoľko obrázkov kreditných kariet – čo to je, na čo slúži kreditná karta. Informovali sme sa, akými rôznymi spôsobmi môžeme platiť za svoje výdavky, odkiaľ máme peniaze. Zisťovali sme, prečo rodičia pracujú. V neposlednej rade nás zaujali rôzne charity a nadácie – Červený kríž, Liga proti rakovine, Unicef, Dobrý anjel, Hodina deťom,...

Na vyučovaní sme si vyskúšali aj obchodovanie v hračkárstve a konverzáciu základných fráz v anglickom jazyku. Vyvrcholením našich aktivít bol nákup v obchode, pozorovanie cien, akciových cien, porovnávanie cien v letákoch. Žiaci si zakúpili spoločný tovar, museli za tovar zaplatiť a skontrolovať si svoj pokladničný blok s výdavkom.

Sladká odmena v podobe čokoládových euro peňazí chutila k nezaplateniu. Mňam.

Celý článok...