Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2018 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
1) Školské programy podpory zdravia a výchovy ku zdraviu. Zber triedeného odpadu. 
Rozvojové výchovné programy: vychádzky, základný plavecký výcvik, šport v záujmovom vzdelávaní, Zvolenská športová jeseň, exkurzná činnosť, projekt Záchrana som ja, testovanie telesnej zdatnosti prvákov (ISTŽ), preventívne hygienické opatrenia v triedach ap.

2) Bezpečnosť školského prostredia a vzťahy medzi aktérmi vzdelávania. Realizácia tvorivých podujatí, besied, osobných stretnutí, rozhovorov v ľudsko-právnej oblasti. Od práv k povinnostiam.

Vestibulové prezentácie
Európsky deň jazykov, aktivity a projekty žiakov
Tekvicová slávnosť, výstava

1.10.18,12:00 - Zábavná autoškola, dopravná výchova v praxi pre žiakov 9. ročníka (Autoškola Gonda ZV)

2.10.18,14:00-15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

2.10.18 - Malý chodec - preventívny program ŠKD s MsP.

3.10.18,18:30 - Škola základ života - DJGT Zvolen (8. a 9. ročník)

4.10.18 - J.C. Hronský - beseda v KKĽŠ (3. a 4. ročník)

4.10.18 - Nie je strecha ako strecha - environmentálne popoludnie detí ŠKD v spolupráci CHKO Poľana (4. ročník)

1.-5.10.18 - Základný plavecký výcvik žiakov 2. ročníka

10.10.18 - Mlieko a produkty od slovenských kravičiek - exkurzia ŠKD na PD Očová (1. a 2.ročník) 

10.-12.10.18 - Jesenný ekozber papiera

12.10.18 - Minerálne pramene detvianskeho regiónu, Kalinka, Klokoč - prírodovedné učenie v spolupráci s OZ Slatinka

17.10.18 - Hovorme o jedle: Chutné maľovanie (mlieko a mliečne produkty) projektový deň v ŠKD

17.10.18 - Testovanie telesnej zdatnosti žiakov (1. ročníka)

19.10.18 - Adaptačné vzdelávanie (V.A, V.B), tím psychológov z CPPPaP

22.10.18 - Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku ČSR - najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

23.10.18 - Burza stredných škôl Stredoškolák

24.10.18 - Katkine výmysly - bábkové predstavenie (1. a 2. ročník ŠKD) - nebezpečenstvo virtuálneho sveta.

25.-26.10.18 - Metodické dni pre PZ v sieti proaktívnych škôl - ZŠ s MŠ J.A.K., Hubeného 25, Bratislava

24.-26.10.18 - Tekvicová slávnosť - komunitná tvorivá výstava

26.10.18 - Zážitkové workshopy Rozhodovanie, Deň, kedy sa mlčalo - 7. a 8. ročník (ĽP v praxi) lektori z Post Bellum

29.10.18 - Projektový deň školy variabilné aktivity tried - celodenné projektové aktivity v škole i mimo nej

30.10.18 - Štátny sviatok

31.10.-2.11.18 - Jesenné prázdniny (vyučovanie sa začína v pondelok 5.11.2018)

31.10.18 - Darovanie krvi, dobrovoľníctvo v praxi.


Trieda III. C
Čajík s mojou starkou - projektový deň 2017 v III. C
Liečivé bylinky sú rastliny, ktoré využívame v lekárstve, kulinárstve či dokonca na spirituálnu potrebu. 

Jeseň je ideálnym obdobím, aby sme si dopriali chutný bylinkový čaj. A my sme si ho v náš projektový deň dopriali do sýta. Pripravili sme postupne 7 druhov bylinkových čajov. Skúmali sme usušenú časť rastliny, vyhľadávali o nej informácie na internete, v knihách a v pripravených materiáloch. Vychutnávali sme si chuť pripraveného čaju, jeho arómu a viedli sme pri tom diskusiu o jeho liečivých účinkoch. Zistené informácie deti graficky spracovali a zapísali na plagát, ktorý bude zdobiť našu triedu. Najmenej nám chutil čaj zo žihľavy dvojdomej.

Výroba darčekov pre našich blízkych tretiakov zaujala asi najviac. Do pripravených plátenných vreciek si namiešali bylinnú zmes, ktorú  označili etiketou s konkrétnym názvom bylín. A darček bol na svete!

Celý článok...
 
Zvieracie divy nášho mesta
Zvolen, kedysi kráľovské mesto, je dnes sídlom okresu s pulzujúcim životom ležiace v oblasti stredného Pohronia, na sútoku riek Hron a Slatina. Milovníkom prírody poskytuje pohľad na rôznorodú faunu a flóru, ktorú sme sa snažili bližšie spoznať. Zamerali sme sa na rôzne skupiny živočíchov (vodné, lesné, parkové, mäsožravé, bylinožravé, všežravé, spevavce,...). Keďže počasie nebolo na priame pozorovanie najideálnejšie, vybrali sme sa ich spoznávať na Technickú univerzitu. Určovanie lebiek zvierat, či vtákov vyskytujúcich sa v okolí Zvolena nebolo pre nás až také náročné. Dokázali sme rozlíšiť zvuky vtákov a stručne charakterizovať medveďa, rysa, mačku divú, vlka, labuť, trsteniarika, sliepočku zelenonohú, kukučku, či drozda alebo myšiaka. Všetky svoje vedomosti, výtvarné schopnosti a zručnosti sme využili pri spoločnej tvorbe plagátu. 
Naše mesto skrýva naozaj veľa „zvieracích“divov.

F- farebná, fantastická
A-aktívna
U-útočná, úžasná
N- nahnevaná, nebezpečná, najlepšia
A-agresívna, alergická

Celý článok...
 
Projektový deň 2015
Ako sme my, prváci priplávali na svetadiel Finančná gramotnosť

Výmenný obchod v minulosti zahŕňal tovar, ktorý by bolo možné vymeniť kedykoľvek, kdekoľvek a za čokoľvek. V rôznych častiach sveta to boli rôzne tovary, napr. plátno, tabak, mušle, kože, kožušiny, ryby, sušené mäso, soľ a pod. V dávnych dobách sa mušle, zrná kakaa,  kamienky, pierka, zlato, striebro používali ako peniaze. Zlatníci obchodovali vyrábaním mincí. Avšak papierové peniaze boli oveľa pohodlnejšie ako ťažké mince. Najskôr sme si poriadne posvietili na niektoré bankovky sveta. Videli sme, že peniaze sa postupne menili, vyvíjali, zlepšovala sa ich podoba i ochranné prvky falšovania. Porovnávali sme ich s našimi euro mincami a bankovkami, zisťovali, čo je na nich vyobrazené a aká je ich farebnosť. Diskutovali sme o  potrebách a hodnotách a zostavovali svoj rebríček hodnôt a potrieb. 

Deti odpovedali na množstvo otázok: „Ako sa dajú získať peniaze? Ako zarábajú peniaze rodičia, príbuzní, známe osobnosti,...“ Oboznámili sme sa s rôznymi finančnými inštitúciami a bankami – ich logami, na čo nám slúžia a čo všetko ponúkajú. Prezreli sme si aj niekoľko obrázkov kreditných kariet – čo to je, na čo slúži kreditná karta. Informovali sme sa, akými rôznymi spôsobmi môžeme platiť za svoje výdavky, odkiaľ máme peniaze. Zisťovali sme, prečo rodičia pracujú. V neposlednej rade nás zaujali rôzne charity a nadácie – Červený kríž, Liga proti rakovine, Unicef, Dobrý anjel, Hodina deťom,...

Na vyučovaní sme si vyskúšali aj obchodovanie v hračkárstve a konverzáciu základných fráz v anglickom jazyku. Vyvrcholením našich aktivít bol nákup v obchode, pozorovanie cien, akciových cien, porovnávanie cien v letákoch. Žiaci si zakúpili spoločný tovar, museli za tovar zaplatiť a skontrolovať si svoj pokladničný blok s výdavkom.

Sladká odmena v podobe čokoládových euro peňazí chutila k nezaplateniu. Mňam.

Celý článok...