Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na DECEMBER 2020 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
1) Etické hodnoty detí, výchova a formovanie emocionálneho správania/ prežívania. 
Zážitkové učenie, rozvoj praktických hodnotiacich a sebahodnotiacich kompetencií. Remeselné tvorivé dielne. Charitatívna zbierka Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Dobrovoľnícke podujatia žiakov, pedagógov a zákonných zástupcov žiakov.

Vestibulová prezentácia: Vianočný stromček priateľstva

1.12.20 - Interaktívny seminár na tému Priateľstvo, 3. ročník ZŠ

1.12.20 - Všetkovedko, súťaž rozvíjajúca čítanie s porozumením 2.- 4. ročník ZŠ

1.-2.12.20 - Netradičné vianočné dekorácie, podpora tvorivosti detí

2.12.20, 14:00-15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

4.12.20 - Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.. charitatívne podujatie ŠDK

8.,9.12.20 - Remeselné dielne v spolupráci s POS. (1., 2. ročník ŠKD)

9.12.20 - Pytagoriáda P 3, P4, P5 - školské kolo

10.12.20 - Pytagoriáda P 6, P7, P8 - školské kolo, online forma

10.12.20 - Projekt Otvorené školy, aktivity k ĽP (online aktivita VIII.B)

7.-11.12.20 - Vianočné tvorenie s tetou Sandrou, Remeselné dielne, vianočné ozdoby, darčeky

21.12.20 - Veselo v klube, adventné číslo školského časopisu. Verejná prezentácia literárnej a výtvarnej tvorivosti detí ŠKD

22.12.20, 10:30 - Relácia v školskom rozhlase Rozlúčka so starým rokom

od 23.12.20 - Vianočné prázdniny pre žiakov, Čerpanie zákonnej dovolenky zamestnancov

Poznámky
• V decembri plánujeme vydanie vianočného čísla KLEBETNÍKA a časopisu Veselo v klube.
• Od slov k činom, ocenenie žiakov sa uskutoční podľa pozvánky v spolupráci s Mestom Zvolen.

Školy sa možno v budúcnosti zmenia 
na akési záujmové centrá, 
kde sa robia zmysluplné veci 
v spolupráci so sprevádzajúcimi dospelými...
Peter Halák

Štatistiky

Návštevníkov: 4614293
Trieda VI. B
Môžeme smutným zvieratkám spríjemniť čas v útulku (V. B - 2020)
Sme kamaráti z V. B triedy na Základnej škole, P. Jilemnického 2 vo Zvolene. Spolu s pani učiteľkou sme sa v predvianočnom čase rozhodli zorganizovať triednu zbierku potrebných vecí, ktoré by pomohli psíkom v útulku vo Zvolene. 

Zozbierali sme deky, koberčeky a plachty, ktoré ich zahrejú v zime, niektorí nakúpili aj krmivo, hračky a šampóny pre psy. V našom útulku - Karanténna stanica - sú psíky, ktoré sa zatúlali, alebo ich majitelia vyhodili. Potrebujú starostlivosť, často aj ošetrenie a kamarátov. Chceli by sme pomôcť šíriť osvetu o tom, prečo sa psíky najčastejšie dostávajú do útulkov a ako im pomáhať. 

Tešíme sa, že môžeme smutným zvieratkám spríjemniť zimný a vianočný čas. 

Celý článok...
 
S rozprávkou v rozprávke - projektový deň 2019 v V. B
Projektový deň sme sa rozhodli zorganizovať v priestoroch školy, pretože práve teraz, na začiatku piateho ročníka, potrebujeme čas na spoločné aktivity, rozhovory a zážitky triednej učiteľky a kolektívu detí. Témou našej práce boli čitateľské skúsenosti detí s príbehom. 

Všimla som si, že mnohí čítajú knihy dokonca aj v škole cez prestávky. Využili sme teda literatúru, ktorú deti prečítali doma z vlastnej vôle a podľa vlastného výberu. Keďže majú spoločné aj knihy, ktoré „letia“, prirodzenou cestou sa vytvorili mini-tímy detí, ktoré čítajú to isté. Čitateľskí „fajnšmekri“ si zvolili cestu individuálneho projektu. 

Celý článok...
 
TESCO sa nám otvára (IV. B, C)
Určite ste niekedy rozmýšľali nad tým, ako vyzerajú priestory v obchodoch tam, kde máme vstup zakázaný? My teda áno. Po vzájomnej dohode sa VSTUP ZAKÁZANÝ zmenil na VSTUP POVOLENÝ.

V dvoch februárových termínoch HM TESCO Extra – Zvolen Západ otvorilo svoju cestu do zákulisia. Privítala pani riaditeľka Krchňavá, ktorá nás zobrala do zasadačky. Tam sme sa porozprávali o tom, ako to v takomto veľkom kolose funguje. Dozvedeli sme sa, že TESCO Zvolen má 130 stálych zamestnancov a 60 brigádnikov. V priebehu dňa majú 3 400 až 3 800 zákazníkov.

Okrem toho, že sa tovar predáva a zákazníci si ho berú domov, vzniká aj odpad, najmä z oddelenia ovocia a zeleniny. Potravinový odpad tvorí denne 440 až 500 kg, vyvezie sa do veľkého zberného kontajnera, ktorý potom odvezie kontrahovaná spoločnosť. Už dve prevádzky na Slovensku majú kontajner, ktorý slúži ako kompostáreň, teda priamo „vyrábajú“ kompost. Nepotravinový odpad sa triedi ďalej, v TESCU je zberné miesto pre použité batérie, ktoré je dôležité správne zneškodniť a nie len tak hodiť do koša.

Celý článok...