Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na NOVEMBER 2017 


6.11.17 - Internet vecí, seminár (cesty za vedou a technikou)

7.11.17,14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

8.11.17 - Posedenie pri bylinkovom čaji – čítanie príbehov, Tihányiovský kaštieľ BB (žiaci 3. ročníka)

9.11.17,13:50 - Zasadnutie výchovnej komisie 

6.-10.11.17 - Kytica zdravia - Pohni kostrou, týždeň pešej chôdze - rozvojový projekt ŠKD

7.-10.11.17 - iBobor - celoslovenská informatická súťaž (2.- 9. ročník)

13.11.17,14:00 - Zasadnutie PEDAGOGICKEJ RADY

15.11.17,10:00 - Polepetko, divadelné predstavenie pre 5. a 6. r (DJGT)

15.11.17,10:30 - Cesta Slovanskou históriou – od Sama po Štefana dramatické predstavenie Via Historica (1. - 4. ročníka)

15.11.17,13:00 - Pasovanie za rytierov a princezné na Zvolenskom zámku - slávnostná akcia žiakov a rodičov l. ročníka ZŠ

13.- 16.11.17 - Strašidelné čítanie. Týždeň hlasného čítania v školskej knižnici pre deti 2.,3. a 4. ročníka (ŠKD)

16.11.17,9:30 - KOMPARO 8. a 9. ročník ZŠ, celoslovenské testovanie

16.11.17,13:00 - Slávnostné zasadnutie ŽP s vedením školy

20.11.17 - Svetový deň detí školská relácia 

20.-24.11.17 - Európsky týždeň boja proti drogám, ročníkové aktivity, besedy, interaktívne semináre 

22.11.17 - T5-2017, celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

22.11.17 - Exkurzná činnosť žiakov

22.11.17 - Bez modrím. Svetový deň prevencie týrania detí - celoklubové podujatie ŠKD

23.11.17 - Stretnutie zákonných zástupcov žiakov 7. ročníka k LVVK

24.11.17,745 - The bold Rabbit, divadelné prestavenie v ANJ pre žiakov 3. - 6. ročníka ZŠ

27.–30.11.17 - Šikovnosť to nie sú čary. Papierové vystrihovačky, vianočná výzdoba školského prostredia.

29.11.17,7:30 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov školy

Vestibulové prezentácie
• CERN, stredisko medzinárodnej spolupráce
• Princezné a rytieri našej školy sa predstavujú

Trieda III. A
Škola v prírode - Chata Kollárová Ostrý Grúň 15. – 19. 5. 2017
Päť úžasných dní v Škole v prírode prežili žiaci 4. ročníka a žiaci II. A. Vymenili svoje učebne za prostredie, kde sa okolo nás rozprestierala krásna príroda. Počasie nám veľmi prialo a mohli sme splniť všetky ciele, ktoré sme si predsavzali. 

Celý článok...
 
Projektový deň 2016 v II. A - Sedem divov Zvolena
Zvolenský zámok

Vo štvrtok 27.10. sme mali projektový deň zameraný na národnú kultúrnu pamiatku mesta - Zvolenský zámok. Spoločne sme si prečítali povesť o vzniku mesta Zvolen. Dominantou mesta je aj dnes Zvolenský zámok, porozprávali sme si aj o jeho stavbe a panovníkoch, ktorí boli súčasťou zámku a využívali ho ako poľovnícke sídlo. 

Ďalšia povesť, ktorú sme čítali bola z knihy Márie Ďuríčkovej Zemský kľúč o kráľovi Matejovi Hunaydovi prezývanom Korvín a jeho pobyte na zámku. Pomocou vyhľadávania v encyklopédiách sme si vymaľovali erb mesta a zlaté dukáty kráľa Mateja. Vyhľadávali sme informácie o histórii zámku a uhorskom kráľovi. Práca v skupinách nás všetkých zaujala a po týchto aktivitách si každá skupina vyrobila svoj Zvolenský zámok. Na záver sme vypracovali pracovný list, v ktorom sme si osvojili čitateľské zručnosti a čítanie s porozumením. Všetkým žiakom sa aktivity páčili, bol to výborný relax a zažili sme niečo nové.

Celý článok...
 
Projektový deň 2015
Peniaze sú súčasťou života a učenie o peniazoch musí byť súčasťou vzdelávania, aj v I.A sme sa zapojili do aktivít v týždni venovanom finančnej gramotnosti. Praktickými činnosťami na hodinách matematiky sme sa učili narábať s peniazmi. Prváci sa Eur neboja a obchodík si vytvoria. Rozhodujú a nakupujú s rozumom! Predtým sme si vysvetlili princíp, koľko mám peňazí, čo si môžem kúpiť. Sporiaca pokladnička vo forme prasiatka deťom ukázala rôzne formy šetrenia.  

Cieľom aktivít bolo naučiť deti s peniazmi hospodáriť.

Celý článok...