Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2017 


4.9.2017 - PRVÉ ZVONENIE - slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

6.9.2017 - LÉGIOVLAK 2017, Projekt VMR, návšteva múzea na koľajniciach, 4. ročník ŠKD

7.9.2017, od 7.00 - Back to school, živé vysielanie Fun rádia, Sajfa víta našich žiakov v škole

7.9.2017, 10.30-12.00 - Spomienkový deň holokaustu a rasového násilia

7.9.2017, 16.00 - Triedne stretnutia s rodičmi 2. stupeň ZŠ

12.9.2017 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 1. a 4. ročníka

12.9.2017, 16.00 - Triedne stretnutia s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ

26.9.2017, 8.30 - Európsky deň jazykov – školská relácia, Variabilné podujatia multikultúrnej výchovy, Zážitkové učenie ŠVK Banská Bystrica - 5. ročník

27.9.2017 - Skok sem, skok tam..., Európsky týždeň športu 2017, športové popoludnie pre deti ŠKD, fitness ihrisko - prírodný park Lanice 

29.9.2017 - Deti, hurá do čítania, celoslovenský projekt - beseda a tvorivá dielňa s ilustrátorom J. Martiškom pre deti 1. ročníka

Východická aktivít výchovného charakteru
• Základná organizácia života školy (tvorba stabilnej sociálnej klímy, pravidlá triedy/kolektívu).
• Európsky týždeň športu, cvičenia v prírode, podporné rozvojové aktivity zdravého spôsobu života.
• Národný program prevencie obezity a Národný program podpory zdravia (aktualizácia 2014 -2017)

Vestibulové prezentácie
• Prvé zvonenie - organizácia života v škole.
• Vzdelávacie poukazy - ponuka záujmových krúžkov.

Trieda III. A
Škola v prírode - Chata Kollárová Ostrý Grúň 15. – 19. 5. 2017
Päť úžasných dní v Škole v prírode prežili žiaci 4. ročníka a žiaci II. A. Vymenili svoje učebne za prostredie, kde sa okolo nás rozprestierala krásna príroda. Počasie nám veľmi prialo a mohli sme splniť všetky ciele, ktoré sme si predsavzali. 

Celý článok...
 
Projektový deň 2016 v II. A - Sedem divov Zvolena
Zvolenský zámok

Vo štvrtok 27.10. sme mali projektový deň zameraný na národnú kultúrnu pamiatku mesta - Zvolenský zámok. Spoločne sme si prečítali povesť o vzniku mesta Zvolen. Dominantou mesta je aj dnes Zvolenský zámok, porozprávali sme si aj o jeho stavbe a panovníkoch, ktorí boli súčasťou zámku a využívali ho ako poľovnícke sídlo. 

Ďalšia povesť, ktorú sme čítali bola z knihy Márie Ďuríčkovej Zemský kľúč o kráľovi Matejovi Hunaydovi prezývanom Korvín a jeho pobyte na zámku. Pomocou vyhľadávania v encyklopédiách sme si vymaľovali erb mesta a zlaté dukáty kráľa Mateja. Vyhľadávali sme informácie o histórii zámku a uhorskom kráľovi. Práca v skupinách nás všetkých zaujala a po týchto aktivitách si každá skupina vyrobila svoj Zvolenský zámok. Na záver sme vypracovali pracovný list, v ktorom sme si osvojili čitateľské zručnosti a čítanie s porozumením. Všetkým žiakom sa aktivity páčili, bol to výborný relax a zažili sme niečo nové.

Celý článok...
 
Projektový deň 2015
Peniaze sú súčasťou života a učenie o peniazoch musí byť súčasťou vzdelávania, aj v I.A sme sa zapojili do aktivít v týždni venovanom finančnej gramotnosti. Praktickými činnosťami na hodinách matematiky sme sa učili narábať s peniazmi. Prváci sa Eur neboja a obchodík si vytvoria. Rozhodujú a nakupujú s rozumom! Predtým sme si vysvetlili princíp, koľko mám peňazí, čo si môžem kúpiť. Sporiaca pokladnička vo forme prasiatka deťom ukázala rôzne formy šetrenia.  

Cieľom aktivít bolo naučiť deti s peniazmi hospodáriť.

Celý článok...