Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2017 


4.9.2017 - PRVÉ ZVONENIE - slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

6.9.2017 - LÉGIOVLAK 2017, Projekt VMR, návšteva múzea na koľajniciach, 4. ročník ŠKD

7.9.2017, od 7.00 - Back to school, živé vysielanie Fun rádia, Sajfa víta našich žiakov v škole

7.9.2017, 10.30-12.00 - Spomienkový deň holokaustu a rasového násilia

7.9.2017, 16.00 - Triedne stretnutia s rodičmi 2. stupeň ZŠ

12.9.2017 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 1. a 4. ročníka

12.9.2017, 16.00 - Triedne stretnutia s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ

26.9.2017, 8.30 - Európsky deň jazykov – školská relácia, Variabilné podujatia multikultúrnej výchovy, Zážitkové učenie ŠVK Banská Bystrica - 5. ročník

27.9.2017 - Skok sem, skok tam..., Európsky týždeň športu 2017, športové popoludnie pre deti ŠKD, fitness ihrisko - prírodný park Lanice 

29.9.2017 - Deti, hurá do čítania, celoslovenský projekt - beseda a tvorivá dielňa s ilustrátorom J. Martiškom pre deti 1. ročníka

Východická aktivít výchovného charakteru
• Základná organizácia života školy (tvorba stabilnej sociálnej klímy, pravidlá triedy/kolektívu).
• Európsky týždeň športu, cvičenia v prírode, podporné rozvojové aktivity zdravého spôsobu života.
• Národný program prevencie obezity a Národný program podpory zdravia (aktualizácia 2014 -2017)

Vestibulové prezentácie
• Prvé zvonenie - organizácia života v škole.
• Vzdelávacie poukazy - ponuka záujmových krúžkov.

Trieda IV. C
Projektový deň 2016 - Náš CONTINENTAL
V projektový deň sa III. C zúčastnila prehliadky závodu Continental, ktorý tiež môžeme považovať za malý div Zvolena. Cieľom bolo oboznámiť žiakov s náplňou práce tohto závodu - čo sa tam vlastne vyrába. Okrem toho, že deti videli montážnu a galvanickú linku, mohli vidieť aj testovanie brzdových strmeňov v praxi. Taktiež si skúsili strmeň poskladať. Najväčším zážitkom pre nich bolo, že si mohli sadnúť do finálneho produktu - auta. A nie hocijakého, bol to čierny JAGAR. 

Zároveň sa môžeme pochváliť prvenstvom, pretože toto bola úplne prvá exkurzia tohto typu v závode Continental. Deti videli to , čo ešte nikto okrem zamestnancov Continentalu nevidel. Prežili sme veľmi zaujímavý a zážitkami nabitý deň. 

Detské vyjadrenia hovoria za všetko:

Celý článok...
 
Projektový deň 2015
„Človek je stvorený k vzájomnej podpore.“ / Seneca / 

Projektový deň bol akýmsi vyvrcholením týždňa, počas ktorého sme implementovali finančnú gramotnosť do vyučovacieho procesu. Zamerali sme sa hlavne na charitatívnu činnosť a podľa toho sme si aj rozplánovali náš veľmi zaujímavý deň. Žiaci sa pripravovali na návštevu Charity Svätej Alžbety, ktorá sa nachádza na Jesenského 33 vo Zvolene. Tam sme išli v popoludňajších hodinách s úmyslom prispieť našou troškou bezdomovcom, ktorí sa v tejto Charite stravujú. Mamičky s deťmi doma napiekli výborné koláčiky. Aby si nás aspoň trošku zapamätali, deti nakreslili aj obrázky, ktoré momentálne zdobia priestory budovy charity. S úsmevom na tvári nás čakala sestra Patrícia, ktorá porozprávala o tom, prečo a ako pomáhajú ľuďom bez domova, ale aj sociálne slabším rodinám. V altánku sme sa predstavili všetkým prítomným a ponúkli sme im koláčik aj chlieb. Boli veľmi vďační a aj zdvorilí. Pekne sa poďakovali a k našim deťom sa správali veľmi slušne. 

Z Charity sme odchádzali plní dojmov a s dobrým pocitom, že sme ľuďom , ktorí to potrebujú, aspoň trošku pomohli a hlavne, že sme im spríjemnili deň našou prítomnosťou a srdečnosťou. 

Celý článok...
 
Na návšteve v 1. C

AHOJ KAMARÁTI...
Vitajte v našej „Céčke“...  Na chvíľku vstúpte a nakuknite. Takto je nám spolu dobre...

Miško, Samko, Filipko, Samko, Hanka, Paulínka, Terezka, Miška, Eliška, Matúško, Riško a Janka


Celý článok...