Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na NOVEMBER 2017 


6.11.17 - Internet vecí, seminár (cesty za vedou a technikou)

7.11.17,14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

8.11.17 - Posedenie pri bylinkovom čaji – čítanie príbehov, Tihányiovský kaštieľ BB (žiaci 3. ročníka)

9.11.17,13:50 - Zasadnutie výchovnej komisie 

6.-10.11.17 - Kytica zdravia - Pohni kostrou, týždeň pešej chôdze - rozvojový projekt ŠKD

7.-10.11.17 - iBobor - celoslovenská informatická súťaž (2.- 9. ročník)

13.11.17,14:00 - Zasadnutie PEDAGOGICKEJ RADY

15.11.17,10:00 - Polepetko, divadelné predstavenie pre 5. a 6. r (DJGT)

15.11.17,10:30 - Cesta Slovanskou históriou – od Sama po Štefana dramatické predstavenie Via Historica (1. - 4. ročníka)

15.11.17,13:00 - Pasovanie za rytierov a princezné na Zvolenskom zámku - slávnostná akcia žiakov a rodičov l. ročníka ZŠ

13.- 16.11.17 - Strašidelné čítanie. Týždeň hlasného čítania v školskej knižnici pre deti 2.,3. a 4. ročníka (ŠKD)

16.11.17,9:30 - KOMPARO 8. a 9. ročník ZŠ, celoslovenské testovanie

16.11.17,13:00 - Slávnostné zasadnutie ŽP s vedením školy

20.11.17 - Svetový deň detí školská relácia 

20.-24.11.17 - Európsky týždeň boja proti drogám, ročníkové aktivity, besedy, interaktívne semináre 

22.11.17 - T5-2017, celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

22.11.17 - Exkurzná činnosť žiakov

22.11.17 - Bez modrím. Svetový deň prevencie týrania detí - celoklubové podujatie ŠKD

23.11.17 - Stretnutie zákonných zástupcov žiakov 7. ročníka k LVVK

24.11.17,745 - The bold Rabbit, divadelné prestavenie v ANJ pre žiakov 3. - 6. ročníka ZŠ

27.–30.11.17 - Šikovnosť to nie sú čary. Papierové vystrihovačky, vianočná výzdoba školského prostredia.

29.11.17,7:30 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov školy

Vestibulové prezentácie
• CERN, stredisko medzinárodnej spolupráce
• Princezné a rytieri našej školy sa predstavujú

Trieda IV. C
Projektový deň 2016 - Náš CONTINENTAL
V projektový deň sa III. C zúčastnila prehliadky závodu Continental, ktorý tiež môžeme považovať za malý div Zvolena. Cieľom bolo oboznámiť žiakov s náplňou práce tohto závodu - čo sa tam vlastne vyrába. Okrem toho, že deti videli montážnu a galvanickú linku, mohli vidieť aj testovanie brzdových strmeňov v praxi. Taktiež si skúsili strmeň poskladať. Najväčším zážitkom pre nich bolo, že si mohli sadnúť do finálneho produktu - auta. A nie hocijakého, bol to čierny JAGAR. 

Zároveň sa môžeme pochváliť prvenstvom, pretože toto bola úplne prvá exkurzia tohto typu v závode Continental. Deti videli to , čo ešte nikto okrem zamestnancov Continentalu nevidel. Prežili sme veľmi zaujímavý a zážitkami nabitý deň. 

Detské vyjadrenia hovoria za všetko:

Celý článok...
 
Projektový deň 2015
„Človek je stvorený k vzájomnej podpore.“ / Seneca / 

Projektový deň bol akýmsi vyvrcholením týždňa, počas ktorého sme implementovali finančnú gramotnosť do vyučovacieho procesu. Zamerali sme sa hlavne na charitatívnu činnosť a podľa toho sme si aj rozplánovali náš veľmi zaujímavý deň. Žiaci sa pripravovali na návštevu Charity Svätej Alžbety, ktorá sa nachádza na Jesenského 33 vo Zvolene. Tam sme išli v popoludňajších hodinách s úmyslom prispieť našou troškou bezdomovcom, ktorí sa v tejto Charite stravujú. Mamičky s deťmi doma napiekli výborné koláčiky. Aby si nás aspoň trošku zapamätali, deti nakreslili aj obrázky, ktoré momentálne zdobia priestory budovy charity. S úsmevom na tvári nás čakala sestra Patrícia, ktorá porozprávala o tom, prečo a ako pomáhajú ľuďom bez domova, ale aj sociálne slabším rodinám. V altánku sme sa predstavili všetkým prítomným a ponúkli sme im koláčik aj chlieb. Boli veľmi vďační a aj zdvorilí. Pekne sa poďakovali a k našim deťom sa správali veľmi slušne. 

Z Charity sme odchádzali plní dojmov a s dobrým pocitom, že sme ľuďom , ktorí to potrebujú, aspoň trošku pomohli a hlavne, že sme im spríjemnili deň našou prítomnosťou a srdečnosťou. 

Celý článok...
 
Na návšteve v 1. C

AHOJ KAMARÁTI...
Vitajte v našej „Céčke“...  Na chvíľku vstúpte a nakuknite. Takto je nám spolu dobre...

Miško, Samko, Filipko, Samko, Hanka, Paulínka, Terezka, Miška, Eliška, Matúško, Riško a Janka


Celý článok...