Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2017 


4.9.2017 - PRVÉ ZVONENIE - slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

6.9.2017 - LÉGIOVLAK 2017, Projekt VMR, návšteva múzea na koľajniciach, 4. ročník ŠKD

7.9.2017, od 7.00 - Back to school, živé vysielanie Fun rádia, Sajfa víta našich žiakov v škole

7.9.2017, 10.30-12.00 - Spomienkový deň holokaustu a rasového násilia

7.9.2017, 16.00 - Triedne stretnutia s rodičmi 2. stupeň ZŠ

12.9.2017 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 1. a 4. ročníka

12.9.2017, 16.00 - Triedne stretnutia s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ

26.9.2017, 8.30 - Európsky deň jazykov – školská relácia, Variabilné podujatia multikultúrnej výchovy, Zážitkové učenie ŠVK Banská Bystrica - 5. ročník

27.9.2017 - Skok sem, skok tam..., Európsky týždeň športu 2017, športové popoludnie pre deti ŠKD, fitness ihrisko - prírodný park Lanice 

29.9.2017 - Deti, hurá do čítania, celoslovenský projekt - beseda a tvorivá dielňa s ilustrátorom J. Martiškom pre deti 1. ročníka

Východická aktivít výchovného charakteru
• Základná organizácia života školy (tvorba stabilnej sociálnej klímy, pravidlá triedy/kolektívu).
• Európsky týždeň športu, cvičenia v prírode, podporné rozvojové aktivity zdravého spôsobu života.
• Národný program prevencie obezity a Národný program podpory zdravia (aktualizácia 2014 -2017)

Vestibulové prezentácie
• Prvé zvonenie - organizácia života v škole.
• Vzdelávacie poukazy - ponuka záujmových krúžkov.

Trieda V. C
Škola v prírode - Chata Kollárová Ostrý Grúň 15. – 19. 5. 2017
Päť úžasných dní v Škole v prírode prežili žiaci 4. ročníka a žiaci II. A. Vymenili svoje učebne za prostredie, kde sa okolo nás rozprestierala krásna príroda. Počasie nám veľmi prialo a mohli sme splniť všetky ciele, ktoré sme si predsavzali. 

Celý článok...
 
Projektový deň 2016 v IV.C - Sedem divov Zvole
Každý človek by mal poznať históriu svojej rodiny, rodinného domu, dediny, mesta, okolia, aby vedel, z akých koreňov pochádza. Bude si ctiť svoju minulosť, seba ale aj druhých a všetkých. Pochopí, že vždy a všetko vzišlo z nejakej minulosti. Až potom si bude skutočne vážiť prítomnosť.
Ovídius

Počas projektového dňa sme mali jasný cieľ. Spoznať podrobnejšie jednu z najznámejších spisovateliek nášho regiónu pani Máriu Ďuríčkovú. Detský čitateľ sa s jej dielami stretáva už od malička. Naša cesta poznania začala v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene, kde nám pani knihovníčka porozprávala o jej živote a dielach. Prezreli sme si spisovateľkine knihy a niektoré sme si aj požičali. Veľkým prekvapením bola pre nás informácia, že pani spisovateľka možno učila aj na našej Trojke známe dvojičky. Neskôr napísala jednu z najznámejších kníh Janka a Danka. Po návrate do triedy sme využívali rôzne zdroje informácií o spisovateľke a rozdelili sme si úlohy. Nazbieraný materiál sme použili pri výrobe veľkého plagátu. 


Celý článok...
 
PERINKA – rodičia čítajú deťom
Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Kniha najväčší priateľ človeka, od vynálezu kníhtlače, patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Projekt Perinka sa teší obľube žiakov aj rodičov. 

O tohtoročnom projekte žiaci našej triedy napísali:
„Všetci si donesieme vankúš, deku a ľahneme si na koberec. Sme pripravení na čítanie. Čítať nám chodia naši rodičia a starí rodičia. Môžu nám čítať ľubovoľné knihy a potom sa o nich rozprávame. Páči sa mi to! Je to super!“
Simonka S.
Celý článok...