Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2017 


4.9.2017 - PRVÉ ZVONENIE - slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

6.9.2017 - LÉGIOVLAK 2017, Projekt VMR, návšteva múzea na koľajniciach, 4. ročník ŠKD

7.9.2017, od 7.00 - Back to school, živé vysielanie Fun rádia, Sajfa víta našich žiakov v škole

7.9.2017, 10.30-12.00 - Spomienkový deň holokaustu a rasového násilia

7.9.2017, 16.00 - Triedne stretnutia s rodičmi 2. stupeň ZŠ

12.9.2017 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 1. a 4. ročníka

12.9.2017, 16.00 - Triedne stretnutia s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ

26.9.2017, 8.30 - Európsky deň jazykov – školská relácia, Variabilné podujatia multikultúrnej výchovy, Zážitkové učenie ŠVK Banská Bystrica - 5. ročník

27.9.2017 - Skok sem, skok tam..., Európsky týždeň športu 2017, športové popoludnie pre deti ŠKD, fitness ihrisko - prírodný park Lanice 

29.9.2017 - Deti, hurá do čítania, celoslovenský projekt - beseda a tvorivá dielňa s ilustrátorom J. Martiškom pre deti 1. ročníka

Východická aktivít výchovného charakteru
• Základná organizácia života školy (tvorba stabilnej sociálnej klímy, pravidlá triedy/kolektívu).
• Európsky týždeň športu, cvičenia v prírode, podporné rozvojové aktivity zdravého spôsobu života.
• Národný program prevencie obezity a Národný program podpory zdravia (aktualizácia 2014 -2017)

Vestibulové prezentácie
• Prvé zvonenie - organizácia života v škole.
• Vzdelávacie poukazy - ponuka záujmových krúžkov.

Trieda V. A
Projektový deň 2016 na Zvolenskom zámku (4. A)
Projektový deň sme venovali dominante mesta Zvolen, Zvolenskému zámku. Našim cieľom bolo, aby sme sa dozvedeli niečo z jeho histórie, na čo slúži dnes, akú architektúru môžme na jeho stavbe vidieť a oboznámiť sa s povesťami, ktoré boli o zámku napísané.

Pri práci sme sa rozdelili do skupín. Každá skupina si mala niečo dôležité o Zvolenskom zámku naštudovať, aby s tým mohla oboznámiť ostatných. Každá skupina a jej práca bola veľmi doležitá. Výsledky práce v skupinách sme využili v závere našej tímovej spolupráce. Na konci sme vytvorili 3D model Zvolenského zámku, ktorý sme spoločne zostavili z čiastkových prác. Na tento model sú žiaci náležite pyšní. 

Cieľ tohoto dňa sme splnili, všetci žiaci si o Zvolenskom zámku niečo zapämatali a v závere každý žiak prezentoval výsledok svojej práce pri modele zámku.

Celý článok...
 
CHUTNÁ ZDRAVÁ ENERGIA alebo AKO NAŠE TELO ZÍSKAVA ENERGIU
V predmete prírodoveda pri téme Prečo autá musia tankovať? sme sa rozprávali so žiakmi o premenách rôznych druhov energie. Deti táto téma oslovila nakoľko sa okrem iného dozvedeli, že človek, aby mohol „fungovať“ potrebuje z potravy získavať zdravé cukry a tuky. 

Z  učiva predchádzajúcich ročníkov už vedeli, že zdravé cukry prijímame zo zeleniny a ovocia a tak navrhli, aby sme si aj prakticky vyskúšali, ako tieto zdravé cukry premenené na energiu vplývajú na ich telo. Dostali skvelý nápad – vlastnoručne si pripraviť ovocné a zeleninové šaláty

Na zdravých šalátoch sme si pomaškrtili a na ochutnávku sme pozvali aj žiakov z druhej štvrtáckej triedy. Šaláty všetkým chutili a my sme sa prakticky presvedčili z čoho berieme energiu a ako v našom tele funguje.

4.10.2016

Celý článok...
 
Korunovácia kráľa detských čitateľov
Dňa 10. 3. 2016 sme sa zúčastnili každoročného podujatia „Korunovácia kráľa detských čitateľov“ organizovaného Krajskou knižnicou Ľ. Štúra vo Zvolene. Sme pyšní na svoju spolužiačku Gabiku Olšiakovú, ktorá sa v súťaži umiestnila na krásnom 2. mieste. Za rok sa jej podarilo prečítať neuveriteľných 94 kníh. Okrem vyhodnotenia súťaže sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavosti o knihách - videli najdlhšiu, najväčšiu aj najmenšiu knihu. Pani knihovníčky prichystali minikvíz, pri ktorom si deti potrápili svoje hlávky nad otázkami o detských knihách a detských autoroch. Súťažiaci, ktorí obsadili prvé 3 miesta nám porozprávali niečo o sebe, o svojich záujmoch a  o tom aké knihy radi čítajú. Na záver prebehla slávnostná korunovácia. Víťazi si prebrali korunky, šerpy a hodnotné darčeky.

Celý článok...