Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na NOVEMBER 2017 


6.11.17 - Internet vecí, seminár (cesty za vedou a technikou)

7.11.17,14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

8.11.17 - Posedenie pri bylinkovom čaji – čítanie príbehov, Tihányiovský kaštieľ BB (žiaci 3. ročníka)

9.11.17,13:50 - Zasadnutie výchovnej komisie 

6.-10.11.17 - Kytica zdravia - Pohni kostrou, týždeň pešej chôdze - rozvojový projekt ŠKD

7.-10.11.17 - iBobor - celoslovenská informatická súťaž (2.- 9. ročník)

13.11.17,14:00 - Zasadnutie PEDAGOGICKEJ RADY

15.11.17,10:00 - Polepetko, divadelné predstavenie pre 5. a 6. r (DJGT)

15.11.17,10:30 - Cesta Slovanskou históriou – od Sama po Štefana dramatické predstavenie Via Historica (1. - 4. ročníka)

15.11.17,13:00 - Pasovanie za rytierov a princezné na Zvolenskom zámku - slávnostná akcia žiakov a rodičov l. ročníka ZŠ

13.- 16.11.17 - Strašidelné čítanie. Týždeň hlasného čítania v školskej knižnici pre deti 2.,3. a 4. ročníka (ŠKD)

16.11.17,9:30 - KOMPARO 8. a 9. ročník ZŠ, celoslovenské testovanie

16.11.17,13:00 - Slávnostné zasadnutie ŽP s vedením školy

20.11.17 - Svetový deň detí školská relácia 

20.-24.11.17 - Európsky týždeň boja proti drogám, ročníkové aktivity, besedy, interaktívne semináre 

22.11.17 - T5-2017, celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

22.11.17 - Exkurzná činnosť žiakov

22.11.17 - Bez modrím. Svetový deň prevencie týrania detí - celoklubové podujatie ŠKD

23.11.17 - Stretnutie zákonných zástupcov žiakov 7. ročníka k LVVK

24.11.17,745 - The bold Rabbit, divadelné prestavenie v ANJ pre žiakov 3. - 6. ročníka ZŠ

27.–30.11.17 - Šikovnosť to nie sú čary. Papierové vystrihovačky, vianočná výzdoba školského prostredia.

29.11.17,7:30 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov školy

Vestibulové prezentácie
• CERN, stredisko medzinárodnej spolupráce
• Princezné a rytieri našej školy sa predstavujú

Trieda V. A
Projektový deň 2016 na Zvolenskom zámku (4. A)
Projektový deň sme venovali dominante mesta Zvolen, Zvolenskému zámku. Našim cieľom bolo, aby sme sa dozvedeli niečo z jeho histórie, na čo slúži dnes, akú architektúru môžme na jeho stavbe vidieť a oboznámiť sa s povesťami, ktoré boli o zámku napísané.

Pri práci sme sa rozdelili do skupín. Každá skupina si mala niečo dôležité o Zvolenskom zámku naštudovať, aby s tým mohla oboznámiť ostatných. Každá skupina a jej práca bola veľmi doležitá. Výsledky práce v skupinách sme využili v závere našej tímovej spolupráce. Na konci sme vytvorili 3D model Zvolenského zámku, ktorý sme spoločne zostavili z čiastkových prác. Na tento model sú žiaci náležite pyšní. 

Cieľ tohoto dňa sme splnili, všetci žiaci si o Zvolenskom zámku niečo zapämatali a v závere každý žiak prezentoval výsledok svojej práce pri modele zámku.

Celý článok...
 
CHUTNÁ ZDRAVÁ ENERGIA alebo AKO NAŠE TELO ZÍSKAVA ENERGIU
V predmete prírodoveda pri téme Prečo autá musia tankovať? sme sa rozprávali so žiakmi o premenách rôznych druhov energie. Deti táto téma oslovila nakoľko sa okrem iného dozvedeli, že človek, aby mohol „fungovať“ potrebuje z potravy získavať zdravé cukry a tuky. 

Z  učiva predchádzajúcich ročníkov už vedeli, že zdravé cukry prijímame zo zeleniny a ovocia a tak navrhli, aby sme si aj prakticky vyskúšali, ako tieto zdravé cukry premenené na energiu vplývajú na ich telo. Dostali skvelý nápad – vlastnoručne si pripraviť ovocné a zeleninové šaláty

Na zdravých šalátoch sme si pomaškrtili a na ochutnávku sme pozvali aj žiakov z druhej štvrtáckej triedy. Šaláty všetkým chutili a my sme sa prakticky presvedčili z čoho berieme energiu a ako v našom tele funguje.

4.10.2016

Celý článok...
 
Korunovácia kráľa detských čitateľov
Dňa 10. 3. 2016 sme sa zúčastnili každoročného podujatia „Korunovácia kráľa detských čitateľov“ organizovaného Krajskou knižnicou Ľ. Štúra vo Zvolene. Sme pyšní na svoju spolužiačku Gabiku Olšiakovú, ktorá sa v súťaži umiestnila na krásnom 2. mieste. Za rok sa jej podarilo prečítať neuveriteľných 94 kníh. Okrem vyhodnotenia súťaže sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavosti o knihách - videli najdlhšiu, najväčšiu aj najmenšiu knihu. Pani knihovníčky prichystali minikvíz, pri ktorom si deti potrápili svoje hlávky nad otázkami o detských knihách a detských autoroch. Súťažiaci, ktorí obsadili prvé 3 miesta nám porozprávali niečo o sebe, o svojich záujmoch a  o tom aké knihy radi čítajú. Na záver prebehla slávnostná korunovácia. Víťazi si prebrali korunky, šerpy a hodnotné darčeky.

Celý článok...