Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 4388516
Trieda VII. C
Prales nemusí byť exotický. Projektový deň VIII. C
Krásu pôvodného lesa môžeme obdivovať aj na území Slovenska v rôznych prírodných rezerváciách, kde platí najvyšší stupeň ochrany. V našom zvolenskom regióne je takou lokalitou Národná prírodná rezervácia BOKY, ktorou vedie náučný chodník s prírodovedným a ochranárskym zameraním. NPR vznikla v roku 1964 z dôvodu ochrany najstarších pralesových porastov duba cerového na Slovensku, či iných vzácnych druhov fauny a flóry. Výnimočným útvarom je prírodný skalný hríb Čertova skala. Práve blízkosť lokality a záujem preskúmať jej okolie boli motívom pre výber tematického zamerania nášho projektového učenia, ktoré sme realizovali počas dvoch dní. 
Celý článok...
 
Za úspechom hľadaj talent... (VIII.C)
Logo HDH IAA ME 2019
... ale aj tvrdý tréning a pevnú vôľu. Žiak VIII.C triedy, Róbert Bejtic, sa v dňoch 18. - 24.8.2019 zúčastnil Majstrovstiev Európy HDH IAA v 3D lukostreľbe, ktoré sa ako historicky prvé uskutočnili na Slovensku v katastri obce Varín, v krásnom prostredí Malej Fatry. Súťaže sa zúčastnilo 515 strelcov z celej Európy, konkrétne z Rakúska, Česka, Dánska, Nemecka, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Talianska, Portugalska, Slovenska, Švédska, Slovinska. Výhodu domáceho prostredia využilo až 160 súťažiacich, všetko členov SLA 3D, z toho 98 bolo dospelých a 62 detí, kadetov a juniorov. Počas troch súťažných dní absolvovali všetci pretekári tri náročné okruhy, pričom každý okruh pozostával z 32 terčov v podobe 3D makety zvieratka. 

Róbert:
Celý článok...
 
Prezentačné aktivity žiakov VII. C triedy
V dňoch 27. a 28. mája 2019 prezentovali žiaci vzdelávaní v programe APROGEN pred spolužiakmi, rodičmi a prítomnými učiteľmi svoje ročníkové práce. Každý žiak si vybral tému, kde mohol preukázať hĺbku a rozsah svojich vedomostí získaných samoštúdiom. Ak vybratá téma súvisela s učivom 7. ročníka, tak musela tvoriť jeho výraznú nadstavbu. 
Celý článok...