Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na MESIAC 2018 2.7. - 31. 8. 2018 - Letné prázdniny

3. 9. 2018 - začiatok školského roka 2018/19 Výchovná úloha:  

Vestibulové prezentácie:

Poznámky:


Štatistiky

Návštevníkov: 3261307
Trieda VI. C
O projektovom dni 2017 v VI. C
„Stromy sú svätyne. Ten, kto im vie načúvať, sa dozvie pravdu.“
Hermann Hesse 
(1877 – 1962)

Počas projektového dňa sme navštívili  Arborétum na  Borovej hore vo Zvolene, s cieľom získať odborné informácie o pôvodných stromoch na území SR a ich ochrane. Podľa slov zástupkyne riaditeľa zvolenského arboréta, Ing. Ivany Sarvašovej, PhD., vedúcej oddelenia starostlivosti o genofond, najdôležitejšou úlohou arboréta je práve vyhľadávanie vzácnych foriem pôvodných druhov drevín v prírodných lesoch Slovenska, ktoré sa v arboréte následne archivujú ako vzácny genofond.

Celý článok...
 
Napíš si matematickú rozprávku
Projekt V. C triedy podporujúci rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov.


„Každá rozprávka je čarovným zrkadlom, 
ktoré odráža kúsok z nášho vnútorného sveta.“ 
Bruno Bettelheim

Rozprávka je pre každého človeka spomienka na detstvo, keď sa tešil na svojich rozprávkových hrdinov, či víťazstvo dobra nad zlom. Deti nielen rady počúvajú alebo čítajú rozprávky, ale keď si ich vytvoria podľa vlastnej predstavy, je to pre ne oveľa silnejší zážitok. Svojej hlavnej postave dajú tie kladné vlastnosti, ktoré ony preferujú. Záporného hrdinu s radosťou vytrestajú. Nakreslia si vlastné obrázky k príbehu, prispôsobia si jeho obsah, vymýšľajú ponaučenie.

Celý článok...
 
POHÁR VEDY - POLARIS 2017
V tomto školskom roku sa trieda V. C opäť zapojila do medzinárodnej súťaže, ktorej cieľom je podnietiť záujem detí o vedu a techniku. Náš tím ZVEDAVÉ VLOČKY súťažil v 2. kategórii určenej pre žiakov 1. – 5. ročníka ZŠ. Do domáceho kola, ktoré prebiehalo korešpondenčnou formou, sa v danej kategórii zapojilo celkom 81 súťažných tímov z Českej a Slovenskej republiky. Tímy plnili úlohy zadávané raz mesačne od januára do apríla 2017. Vyhlasovateľom súťaže bola opäť Asociácia malých debrujárov v ČR, ktorá spolupracuje s Asociáciou pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) v SR. 

Úlohy jednotlivých kôl boli rozdelené do troch oblastí - oblasť kreativity, oblasť teórie a výskumu  a oblasť praxe.
Celý článok...