Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na NOVEMBER 2017 


6.11.17 - Internet vecí, seminár (cesty za vedou a technikou)

7.11.17,14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

8.11.17 - Posedenie pri bylinkovom čaji – čítanie príbehov, Tihányiovský kaštieľ BB (žiaci 3. ročníka)

9.11.17,13:50 - Zasadnutie výchovnej komisie 

6.-10.11.17 - Kytica zdravia - Pohni kostrou, týždeň pešej chôdze - rozvojový projekt ŠKD

7.-10.11.17 - iBobor - celoslovenská informatická súťaž (2.- 9. ročník)

13.11.17,14:00 - Zasadnutie PEDAGOGICKEJ RADY

15.11.17,10:00 - Polepetko, divadelné predstavenie pre 5. a 6. r (DJGT)

15.11.17,10:30 - Cesta Slovanskou históriou – od Sama po Štefana dramatické predstavenie Via Historica (1. - 4. ročníka)

15.11.17,13:00 - Pasovanie za rytierov a princezné na Zvolenskom zámku - slávnostná akcia žiakov a rodičov l. ročníka ZŠ

13.- 16.11.17 - Strašidelné čítanie. Týždeň hlasného čítania v školskej knižnici pre deti 2.,3. a 4. ročníka (ŠKD)

16.11.17,9:30 - KOMPARO 8. a 9. ročník ZŠ, celoslovenské testovanie

16.11.17,13:00 - Slávnostné zasadnutie ŽP s vedením školy

20.11.17 - Svetový deň detí školská relácia 

20.-24.11.17 - Európsky týždeň boja proti drogám, ročníkové aktivity, besedy, interaktívne semináre 

22.11.17 - T5-2017, celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

22.11.17 - Exkurzná činnosť žiakov

22.11.17 - Bez modrím. Svetový deň prevencie týrania detí - celoklubové podujatie ŠKD

23.11.17 - Stretnutie zákonných zástupcov žiakov 7. ročníka k LVVK

24.11.17,745 - The bold Rabbit, divadelné prestavenie v ANJ pre žiakov 3. - 6. ročníka ZŠ

27.–30.11.17 - Šikovnosť to nie sú čary. Papierové vystrihovačky, vianočná výzdoba školského prostredia.

29.11.17,7:30 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov školy

Vestibulové prezentácie
• CERN, stredisko medzinárodnej spolupráce
• Princezné a rytieri našej školy sa predstavujú

Štatistiky

Návštevníkov: 3093843
Trieda VI. B
Agrofilm 2017 (VI. B)
logo festivalu AGROFILM 2017
Streda 5.10.2017, piata vyučovacia hodina, biológia, téma Včely. Ale prečo sedieť a učiť sa v triede? Pokyn pani učiteľky Krupovej, aby sme sa prezuli v nás vyvolal otázky: Čo sa deje?, Kam ideme?, Čo tam budeme robiť? Kongresové centrum ŠD Ľ. Štúra sa stalo učebňou pre našu triedu. 

Prečo sú včely v meste dobrá vec, čím sú pre človeka užitočné, koľko očí majú... bolo len niekoľko otázok, na ktoré sme po krátkom kvíze hľadali odpovede spolu s lektorkami združenia Živica. Dozvedeli sme sa o projekte chovu včiel v mestách na streche budov, o fair trade potravinách, prečo si kúpiť práve ne. Odhalili sme tajomstvo čiernej škatule – kompostéru, v ktorom sa hemžili stovky kalifornských dážďoviek. 

Zistili sme, že príroda nám ponúka nespočetné možnosti využiť ju ekonomicky a zároveň ekologicky v náš aj jej prospech. Záverom bola sladká odmena v podobe medu od mestských včiel vo Zvolene. Ďakujeme, že sme sa mohli zúčastniť takejto výučby.

žiaci VI. B

Celý článok...
 
OZO 2017
 
Triedny výlet V. B
Celý článok...