Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na DECEMBER 2017 


Výchovná úloha mesiaca: 
Pravidlá spolupráce v triednych kolektívoch, cielené aktivity k prevencii šikanovania, diskriminácie medzi deťmi. 

Vestibulové prezentácie:
Projekt Stretnutie generácií
Zážitkové učenie v Budapešti

8.1.2018 - Novoročný vinš v školskom rozhlase

16.1.18, 16:00 - Stretnutie rodičov žiakov primárneho vzdelávania ZŠ

17.1.18, 16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 2. stupňa ZŠ. 

24.1.18, 8:30 - Okresné kolo MO Z5, Z9. Exkurzná činnosť žiakov 

24.1.18 - Keď zubatá kosu brúsi... Projekt VMR (V. B)

26.1.18 - S modelom v ruke. Zážitkové učenie v ŠKD

31.1.18 - Vyhodnotenie práce jednotlivcov a triedy za 1. polrok 2017/2018

2.2.2018 - Polročné prázdniny. Vyučovanie začína v pondelok 5.2.2018.

Štatistiky

Návštevníkov: 3132219
Trieda VI. B
Projektový deň 2017 v VI. B
Mladí archeológovia

Počas už tradičného projektového dňa sme si v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici mohli okrem prehliadky múzea a načerpania množstva zaujímavých informácií vyskúšať prácu archeológa na vlastnej koži. 

Teraz už vieme že náročnú. Poskladať z hromady črepinových úlomkov aspoň malý kúsok misky či džbánu bolo nad naše sily. Už oveľa viac sa nám darilo pri výrobe misiek pravekou technikou z modelárskej hliny, ktoré sme si zobrali domova mohli sme sa pochváliť rodičom. Rovnako zaujímavé bolo aj na nejaký čas ponoriť sa do stredoveku a nasať atmosféru života tohto obdobia. Nikto z nás by veru nemenil. Za úlohu sme navyše dostali vypracovať pracovné listy na dané témy, ktoré potom budeme môcť využívať na vyučovaní. Napriek upršanému počasiu sme prežili veľmi zaujímavé dopoludnie.

žiaci VI .B

Celý článok...
 
Agrofilm 2017 (VI. B)
logo festivalu AGROFILM 2017
Streda 5.10.2017, piata vyučovacia hodina, biológia, téma Včely. Ale prečo sedieť a učiť sa v triede? Pokyn pani učiteľky Krupovej, aby sme sa prezuli v nás vyvolal otázky: Čo sa deje?, Kam ideme?, Čo tam budeme robiť? Kongresové centrum ŠD Ľ. Štúra sa stalo učebňou pre našu triedu. 

Prečo sú včely v meste dobrá vec, čím sú pre človeka užitočné, koľko očí majú... bolo len niekoľko otázok, na ktoré sme po krátkom kvíze hľadali odpovede spolu s lektorkami združenia Živica. Dozvedeli sme sa o projekte chovu včiel v mestách na streche budov, o fair trade potravinách, prečo si kúpiť práve ne. Odhalili sme tajomstvo čiernej škatule – kompostéru, v ktorom sa hemžili stovky kalifornských dážďoviek. 

Zistili sme, že príroda nám ponúka nespočetné možnosti využiť ju ekonomicky a zároveň ekologicky v náš aj jej prospech. Záverom bola sladká odmena v podobe medu od mestských včiel vo Zvolene. Ďakujeme, že sme sa mohli zúčastniť takejto výučby.

žiaci VI. B

Celý článok...
 
OZO 2017