Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na NOVEMBER 2017 


6.11.17 - Internet vecí, seminár (cesty za vedou a technikou)

7.11.17,14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

8.11.17 - Posedenie pri bylinkovom čaji – čítanie príbehov, Tihányiovský kaštieľ BB (žiaci 3. ročníka)

9.11.17,13:50 - Zasadnutie výchovnej komisie 

6.-10.11.17 - Kytica zdravia - Pohni kostrou, týždeň pešej chôdze - rozvojový projekt ŠKD

7.-10.11.17 - iBobor - celoslovenská informatická súťaž (2.- 9. ročník)

13.11.17,14:00 - Zasadnutie PEDAGOGICKEJ RADY

15.11.17,10:00 - Polepetko, divadelné predstavenie pre 5. a 6. r (DJGT)

15.11.17,10:30 - Cesta Slovanskou históriou – od Sama po Štefana dramatické predstavenie Via Historica (1. - 4. ročníka)

15.11.17,13:00 - Pasovanie za rytierov a princezné na Zvolenskom zámku - slávnostná akcia žiakov a rodičov l. ročníka ZŠ

13.- 16.11.17 - Strašidelné čítanie. Týždeň hlasného čítania v školskej knižnici pre deti 2.,3. a 4. ročníka (ŠKD)

16.11.17,9:30 - KOMPARO 8. a 9. ročník ZŠ, celoslovenské testovanie

16.11.17,13:00 - Slávnostné zasadnutie ŽP s vedením školy

20.11.17 - Svetový deň detí školská relácia 

20.-24.11.17 - Európsky týždeň boja proti drogám, ročníkové aktivity, besedy, interaktívne semináre 

22.11.17 - T5-2017, celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

22.11.17 - Exkurzná činnosť žiakov

22.11.17 - Bez modrím. Svetový deň prevencie týrania detí - celoklubové podujatie ŠKD

23.11.17 - Stretnutie zákonných zástupcov žiakov 7. ročníka k LVVK

24.11.17,745 - The bold Rabbit, divadelné prestavenie v ANJ pre žiakov 3. - 6. ročníka ZŠ

27.–30.11.17 - Šikovnosť to nie sú čary. Papierové vystrihovačky, vianočná výzdoba školského prostredia.

29.11.17,7:30 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov školy

Vestibulové prezentácie
• CERN, stredisko medzinárodnej spolupráce
• Princezné a rytieri našej školy sa predstavujú

Štatistiky

Návštevníkov: 3093824
Trieda VI. A
Súťaž Hravo ži zdravo
Súťaž Hravo ži zdravo je on – line internetový kurz o zdravom životnom štýle určený pre žiakov piateho ročníka základnej školy. My, žiaci V.A sme sa tohto kurzu zúčastnili a po registrácii sme sa pustili do plnenia úloh jednotlivých súťažných kôl. Súťaž prebiehala od októbra 2016 do januára 2017. Počas kurzu sme získali mnoho poznatkov o správnej výžive, dôležitosti pohybových aktivít, pitného režimu a duševnej hygieny.
Kurz pozostával z úvodného dotazníka, štyroch lekcií zdravého životného štýlu a denníčka, ktorý slúžil na praktické prehĺbenie vedomostí z jednotlivých lekcií.

Naša trieda sa v kategórii 3 (triedy nad 20 žiakov) v Banskobystrickom kraji umiestnila na treťom mieste s počtom bodov 4 717 a získala Certifikát úspešného ukončenia kurzu.
Celý článok...
 
Vianočný večierok 2016
V decembri, v čase predvianočnom, sme sa stretli na triednom večierku. Vyzdobená trieda, malé občerstvenie, pripravené darčeky pre spolužiakov, vianočné želania, súťaže a rôzne prekvapenia – tak by sa dala stručne charakterizovať táto naša akcia. No a samozrejme nechýbala výborná nálada. 

Celý článok...