Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2017 


4.9.2017 - PRVÉ ZVONENIE - slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

6.9.2017 - LÉGIOVLAK 2017, Projekt VMR, návšteva múzea na koľajniciach, 4. ročník ŠKD

7.9.2017, od 7.00 - Back to school, živé vysielanie Fun rádia, Sajfa víta našich žiakov v škole

7.9.2017, 10.30-12.00 - Spomienkový deň holokaustu a rasového násilia

7.9.2017, 16.00 - Triedne stretnutia s rodičmi 2. stupeň ZŠ

12.9.2017 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 1. a 4. ročníka

12.9.2017, 16.00 - Triedne stretnutia s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ

26.9.2017, 8.30 - Európsky deň jazykov – školská relácia, Variabilné podujatia multikultúrnej výchovy, Zážitkové učenie ŠVK Banská Bystrica - 5. ročník

27.9.2017 - Skok sem, skok tam..., Európsky týždeň športu 2017, športové popoludnie pre deti ŠKD, fitness ihrisko - prírodný park Lanice 

29.9.2017 - Deti, hurá do čítania, celoslovenský projekt - beseda a tvorivá dielňa s ilustrátorom J. Martiškom pre deti 1. ročníka

Východická aktivít výchovného charakteru
• Základná organizácia života školy (tvorba stabilnej sociálnej klímy, pravidlá triedy/kolektívu).
• Európsky týždeň športu, cvičenia v prírode, podporné rozvojové aktivity zdravého spôsobu života.
• Národný program prevencie obezity a Národný program podpory zdravia (aktualizácia 2014 -2017)

Vestibulové prezentácie
• Prvé zvonenie - organizácia života v škole.
• Vzdelávacie poukazy - ponuka záujmových krúžkov.

Štatistiky

Návštevníkov: 3055087
Trieda VI. A
Súťaž Hravo ži zdravo
Súťaž Hravo ži zdravo je on – line internetový kurz o zdravom životnom štýle určený pre žiakov piateho ročníka základnej školy. My, žiaci V.A sme sa tohto kurzu zúčastnili a po registrácii sme sa pustili do plnenia úloh jednotlivých súťažných kôl. Súťaž prebiehala od októbra 2016 do januára 2017. Počas kurzu sme získali mnoho poznatkov o správnej výžive, dôležitosti pohybových aktivít, pitného režimu a duševnej hygieny.
Kurz pozostával z úvodného dotazníka, štyroch lekcií zdravého životného štýlu a denníčka, ktorý slúžil na praktické prehĺbenie vedomostí z jednotlivých lekcií.

Naša trieda sa v kategórii 3 (triedy nad 20 žiakov) v Banskobystrickom kraji umiestnila na treťom mieste s počtom bodov 4 717 a získala Certifikát úspešného ukončenia kurzu.
Celý článok...
 
Vianočný večierok 2016
V decembri, v čase predvianočnom, sme sa stretli na triednom večierku. Vyzdobená trieda, malé občerstvenie, pripravené darčeky pre spolužiakov, vianočné želania, súťaže a rôzne prekvapenia – tak by sa dala stručne charakterizovať táto naša akcia. No a samozrejme nechýbala výborná nálada. 

Celý článok...