Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JANUÁR 2020 


Výchovná úloha mesiaca:
• Etický kódex zamestnancov ako prejav morálneho správania; hodnoty školy.
• Vzťahy v škole, pravidlá spolupráce v triednych kolektívoch.
Cielené aktivity k budovaniu pocitu spolupatričnosti k škole (škola ako bezpečné prostredie, v ktorom je poskytnuté kvalitné vzdelávanie).

Vestibulová prezentácia: 
Posolstvá Žiackej školskej rady 


2.-7.1.20 - Vianočné prázdniny detí

2.-3.1.20 - Čerpanie zákonnej dovolenky zamestnancov.

7.1.20 - Práce súvisiace s pracovnou náplňou. Oboznámenie zamestnancov so zásadami SF na rok 2020

8.1.20 - Novoročný vinš v školskom rozhlase.

13.1.20 - Korčuliarsky výcvik žiakov 1. ročníka, HKM Zvolen (ďalšie termíny 20.1., 27.1., 10.2., 17.2., 2.3., 9.3., 16.3.2020)

15.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 2.stupňa ZŠ

16.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ. Program: Sumatívne hodnotenie jednotlivcov. Merateľné výstupy.Aktuálne charakteristiky jednotlivcov, triedy.Výchovné problémy a ich riešenia, návrhy na pochvaly.Plán práce TU/triedy/rodičov na 1.polrok šk. roku.Zverejnenie použitia finančných prostriedkov (2% z RR).

29.1.20,8:30 - Okresné kolo MO Z5, Z9. Exkurzná činnosť žiakov

31.1.20 - Predsudky a my...vedú do tmy (7. ročník, rovesnícke vzdelávanie k ĽP)

31.1.20 - Vyhodnotenie práce jednotlivcov a triedy za 1. polrok 2019/2020

3.2. Polročné prázdniny. Vyučovanie začína v 4.2.2020.


Poznámky:
1) Športové a iné súťaže organizovať podľa KALENDÁRA súťaží okresu Zvolen.
2) Pohár vedy FOCUS 2020, realizácia bádateľských prírodovedných úloh v triedach 4. ročníka prebieha každý mesiac od januára do júna 2020.
3) Projekt Jaguár Primary School Challenge (návrh a výroba auta poháňaného stlačeným vzduchom), rozvoj tímovej spolupráce (žiaci III.C, IV.C)
4) Projekty a súťaže na podporu čitateľskej gramotnosti prebiehajú podľa plánov MZ a PK, v tomto mesiaci štartuje celoslovenská čitateľsko – výtvarná súťaž Čitateľský oriešok.
5) Projekty ŠKD: Múdra škola číta deťom každý deň, Január nás láka stavať snehuliaka, Spracovanie ovčej vlny (tvorivé dielne v POS Zvolen)
 

Nedovoľte, aby vaša túžba naučiť 
prehlušila túžbu vychovávať.
Vít Hejný

Štatistiky

Návštevníkov: 3886335
Trieda IX. A
Rozhodovanie - projektový deň 2019 v IX. A
Po minuloročných skvelých skúsenostiach s neziskovou organizáciou Post Bellum SK n. o. sme sa rozhodli pokračovať v spolupráci. Názov Rozhodovanie je leitmotívom všetkých aktivít. Deviataci si vyskúšali, ako by sa správali ako poslanci parlamentu I. ČSR, ako by reagovali na Norimberské zákony, ocitli sa v úlohe židovského dievčaťa Evy, ktorá stála pred životným rozhodnutím, či má alebo nemá opustiť rodičovský dom. Mohli sme tak na vlastnej koži pocítiť zložitosť medzivojnového obdobia a prežiť príbehy ľudí z rôznych spoločenských vrstiev.


Celý článok...
 
LingvaFest´ Bratislava 2019 (IX. A)
„Všetko je to o jazykoch“ bolo motto druhého ročníka LingvaFest´u Bratislava 2019, ktorý sa konal na Ekonomickej univerzite pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 26. septembra. Lekcie jazykov, jazykové minikurzy, prednášky a workshopy, prezentácie vzdelávacích inštitúcií, škôl, vydavateľstiev, nových metód výučby jazykov, aplikácií a pomôcok, diskusie na jazykové témy. Aj bohatý kultúrny program, súťaže a kvízy o ceny mali za cieľ vytvoriť u žiakov vlastnú skúsenosť cez zážitok a aktivity, motivovať ich, vzbudiť záujem o cudzí jazyk, rozšíriť ich obzory, rozvíjať ich mäkké zručnosti a konverzačnú inteligenciu. LingvaFest´u sa zúčastnilo 45 našich žiakov 8. a 9. ročníka. Prečítajte si čo ich zaujalo, pre mňa osobne bolo zážitkom stretnutie so spisovateľom Danielom Hevierom a vystúpenie tanečného súboru z Indonézie.
Mgr. Alena Račáková, učiteľka 

Prvá vec, ktorá mi vŕtala v hlave, keď som prešla cez sklenené dvere areálu univerzity bola: koľko veľa ľudí sem prišlo! Chápem, že je to Bratislava a som na LingvaFest´e, ale aj tak mi to vyrazilo dych. Väčšina ľudí vyzerala na tínedžerov, ale samozrejme boli aj dospelí. Veľmi som chcela ísť na prednášku o hieroglyfoch, ale kvôli rannej zápche na ceste sme to nestihli. Čo sa mi ale najviac páčilo bola prednáška o čínštine. Naučila som sa, že môže byť ľahká aj ťažká. Fascinovalo ma hlavne písmo.
Danielka


Celý článok...
 
Deň, kedy sa mlčalo - projektový deň 2018 (VIII. A, C)
Štruktúrovaná dráma sprevádzala účastníkov workshopu vývojom, ktorým prešiel slovenský a český vidiek po druhej svetovej vojne a vzchádzala zo zdokumentovaných svedectiev a príbehov. Deti sa stali súčasťou osudov ľudí, imaginárne prežívali momenty zo života obyvateľov vidieka na konci štyridsiatych rokov minulého storočia, oboznámili sa s pojmom znárodňovanie a kolektivizácia. Uvažovali, vyjadrovali svoje názory, prepájali nedávne časy so súčasnosťou, v ktorej stále bojujeme s prežitkami totality a ohrozeniami slobody. Workshop realizovalo občianske združenie Post Bellum SK.

A dojmy účastníkov?

Celý článok...