Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2017 


4.9.2017 - PRVÉ ZVONENIE - slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

6.9.2017 - LÉGIOVLAK 2017, Projekt VMR, návšteva múzea na koľajniciach, 4. ročník ŠKD

7.9.2017, od 7.00 - Back to school, živé vysielanie Fun rádia, Sajfa víta našich žiakov v škole

7.9.2017, 10.30-12.00 - Spomienkový deň holokaustu a rasového násilia

7.9.2017, 16.00 - Triedne stretnutia s rodičmi 2. stupeň ZŠ

12.9.2017 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 1. a 4. ročníka

12.9.2017, 16.00 - Triedne stretnutia s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ

26.9.2017, 8.30 - Európsky deň jazykov – školská relácia, Variabilné podujatia multikultúrnej výchovy, Zážitkové učenie ŠVK Banská Bystrica - 5. ročník

27.9.2017 - Skok sem, skok tam..., Európsky týždeň športu 2017, športové popoludnie pre deti ŠKD, fitness ihrisko - prírodný park Lanice 

29.9.2017 - Deti, hurá do čítania, celoslovenský projekt - beseda a tvorivá dielňa s ilustrátorom J. Martiškom pre deti 1. ročníka

Východická aktivít výchovného charakteru
• Základná organizácia života školy (tvorba stabilnej sociálnej klímy, pravidlá triedy/kolektívu).
• Európsky týždeň športu, cvičenia v prírode, podporné rozvojové aktivity zdravého spôsobu života.
• Národný program prevencie obezity a Národný program podpory zdravia (aktualizácia 2014 -2017)

Vestibulové prezentácie
• Prvé zvonenie - organizácia života v škole.
• Vzdelávacie poukazy - ponuka záujmových krúžkov.

Štatistiky

Návštevníkov: 3055081
Trieda VII. C
Čitateľská gramotnosť - vynálezy
V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci zo VI. C na hodinách informatiky a techniky vypracovali referáty na tému Vynález. Žiaci si mali vybrať nie úplne klasické vynálezy a teda písali napríklad o kontaktných šošovkách, plyšovom medvedíkovi či o trampolíne. Nebola to obyčajná elektronická prezentácia, musela to byť časovaná samospustiteľná prezentácia. V praxi to znamená, že prezentácia sa spustila sama a jednotlivé časti boli zobrazené len toľko, aby sa dal text bez ťažkostí prečítať a vnímať. Okrem toho, že si museli preštudovať viacej rôznych zdrojov o samotnom vynáleze, o vynálezcovi, o histórii, museli vybrať dôležité a zaujímavé fakty a taktiež zhodnotiť prínos pre ľudstvo. Do prezentácie zaradili aj otázky pre svojich rovesníkov. 

Neskôr si na hodinách informatiky žiaci zo VI. A spoločne prezreli dve prezentácie a mailom odpovedali na otázky. Jednu z prezentácií si pozreli dvakrát. Tým sme mohli pozorovať vnímanie textu, keď nepoznáme otázky a ako v prípade, že otázky sú nám už známe.


Celý článok...
 
Projektový deň 2016 - Za živú rieku Hron
V mesiaci október sa ako vždy konal projektový deň. My, VI. C, sme sa spolu so siedmakmi vybrali spoznávať hornú časť rieky Hrona. Naša prvá zastávka prameň Hrona nás privítala zimou a riadnym vetrom. Dlho sme sa nezdržali. Nabrali sme vzorky, zmapovali terén, urobili pár meraní a fotiek. Na zastávke Valaská sme sa tešili zo slniečka a teplejšieho počasia. Doplnili sme vzorky a náš „chemik Martin“ a vybraní žiaci pomáhali robiť rozbor vody pomocou chemického kufríka. Zdržali sme sa dlhšie, spravili kopu fotiek rastlinstva a živočíšstva. Praktickými aktivitami na MVE Šalková sme našu dobrodružnú cestu ukončili a plní zážitkov sa vrátili domov.

Celý článok...
 
Projektový deň 2015 – Naše bankovky
Tento školský rok sa téme rozvoja finančnej gramotnosti venovala pozornosť aj počas projektového dňa. Zúčastnili sme sa aj exkurzie v UniCredit banke spojenej s odbornou prednáškou o funkcii bánk a histórii peňazí. Zamestnanci banky deťom poskytli informácie o produktoch bánk a praktické ukážky o ochranných znakoch bankoviek. Neskôr žiaci v triede vyrábali grafické návrhy bankoviek podľa vlastnej predstavy.

Celý článok...