Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2017 


4.9.2017 - PRVÉ ZVONENIE - slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

6.9.2017 - LÉGIOVLAK 2017, Projekt VMR, návšteva múzea na koľajniciach, 4. ročník ŠKD

7.9.2017, od 7.00 - Back to school, živé vysielanie Fun rádia, Sajfa víta našich žiakov v škole

7.9.2017, 10.30-12.00 - Spomienkový deň holokaustu a rasového násilia

7.9.2017, 16.00 - Triedne stretnutia s rodičmi 2. stupeň ZŠ

12.9.2017 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 1. a 4. ročníka

12.9.2017, 16.00 - Triedne stretnutia s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ

26.9.2017, 8.30 - Európsky deň jazykov – školská relácia, Variabilné podujatia multikultúrnej výchovy, Zážitkové učenie ŠVK Banská Bystrica - 5. ročník

27.9.2017 - Skok sem, skok tam..., Európsky týždeň športu 2017, športové popoludnie pre deti ŠKD, fitness ihrisko - prírodný park Lanice 

29.9.2017 - Deti, hurá do čítania, celoslovenský projekt - beseda a tvorivá dielňa s ilustrátorom J. Martiškom pre deti 1. ročníka

Východická aktivít výchovného charakteru
• Základná organizácia života školy (tvorba stabilnej sociálnej klímy, pravidlá triedy/kolektívu).
• Európsky týždeň športu, cvičenia v prírode, podporné rozvojové aktivity zdravého spôsobu života.
• Národný program prevencie obezity a Národný program podpory zdravia (aktualizácia 2014 -2017)

Vestibulové prezentácie
• Prvé zvonenie - organizácia života v škole.
• Vzdelávacie poukazy - ponuka záujmových krúžkov.

Štatistiky

Návštevníkov: 3055070
Trieda VIII. A
ROBOHRANIE - workshop pre prácu s robotmi LEGO
Čo o nás napísala doc. Mgr. Pivarčiová, PhD.
Na workshope si účastníci zostrojili vlastného robota a vyskúšali si využitie senzorov, motorov, mikroprocesorov na konštrukciu a riadenie autonómneho robota, schopného splniť jednoduchú zadanú úlohu. 

Tímy pracovali v 2–3 členných skupinkách. Do riešenia úloh sa aktívne zapojila aj pani učiteľka a pomáhala žiakom. Žiakom sa najviac páčilo ovládanie robota mobilom na dlhej chodbe našej katedry. Vyvrcholením workshopu bola súťaž navrhnutých robotov – šprint, ktorá bola plná napätia a zábavy. Úlohou tímu bolo zostaviť robota tak, aby ovládaním pomocou mobilu prešiel čo najrýchlejšie stanovenú dráhu. Víťazom súťaže sa stal tím: Michal Belko a Michal Hrčka, ktorým blahoželáme.

„Robohraním“ chceme rozšíriť spoluprácu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky (FEVT) so základnými a strednými školami, umožniť mládeži aktívny a tvorivý prístup k robotickým systémom, vzbudiť záujem o technickú tvorbu, poukázať na význam algoritmického myslenia, naučiť princípy tímovej spolupráce a naučiť mládež hľadať, navrhovať a realizovať vlastné riešenia.

Veríme, že workshop žiakov zaujal a že sa opäť stretneme na niektorých ďalších plánovaných akciách.

Celý článok...
 
Lyžiarsky výchovno-vzdelávací kurz Krahule (5.2.-10.2.2017)
Jeho cieľom bolo nielen sa naučiť alebo zdokonaliť v lyžovaní, snowboarde, ale aj lepšie sa spoznať, zabaviť sa, zoznámiť sa s prostredím, preukázať tímového ducha, niečo sa dozvedieť. Všetko sa nám splnilo. A čo by sme chceli? Ísť ešte raz, zažiť to ešte raz.

Celý článok...
 
Plavecký výcvik 2016
Začiatok školského roka bol perfektný. Ani sme sa nezačali poriadne učiť a už sme mali týždeň voľna. Voľno od klasického učenia, pretože z plávania chodili poniektorí z nás poriadne unavení. Okrem bazénov v Aquaparku Kováčová sme mali objednané aj perfektné počasie. Iba ráno mohlo byť trochu teplejšie. Ale aj na to sme si zvykli. Každý deň sme začínali krátkou rozcvičkou a skákaním do vody. Potom nasledoval čas na zdokonaľovanie viacerých štýlov plávania. Ale najkrajšie boli vodné hry, ktoré pre nás pripravili naši „inštruktori“ – učitelia. 

Týždeň sme ukončili súťažou v plávaní na čas. Zistili sme, že sme sa všetci zdokonalili, a mali sme z toho naozaj dobrý pocit. Na týždeň plaveckého výcviku určite nikto z nás nezabudne, pretože okrem plávania a dobrej nálady sme na ňom zažili veľmi veľa zábavy.
žiaci VII. A

Celý článok...