Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na NOVEMBER 2017 


6.11.17 - Internet vecí, seminár (cesty za vedou a technikou)

7.11.17,14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

8.11.17 - Posedenie pri bylinkovom čaji – čítanie príbehov, Tihányiovský kaštieľ BB (žiaci 3. ročníka)

9.11.17,13:50 - Zasadnutie výchovnej komisie 

6.-10.11.17 - Kytica zdravia - Pohni kostrou, týždeň pešej chôdze - rozvojový projekt ŠKD

7.-10.11.17 - iBobor - celoslovenská informatická súťaž (2.- 9. ročník)

13.11.17,14:00 - Zasadnutie PEDAGOGICKEJ RADY

15.11.17,10:00 - Polepetko, divadelné predstavenie pre 5. a 6. r (DJGT)

15.11.17,10:30 - Cesta Slovanskou históriou – od Sama po Štefana dramatické predstavenie Via Historica (1. - 4. ročníka)

15.11.17,13:00 - Pasovanie za rytierov a princezné na Zvolenskom zámku - slávnostná akcia žiakov a rodičov l. ročníka ZŠ

13.- 16.11.17 - Strašidelné čítanie. Týždeň hlasného čítania v školskej knižnici pre deti 2.,3. a 4. ročníka (ŠKD)

16.11.17,9:30 - KOMPARO 8. a 9. ročník ZŠ, celoslovenské testovanie

16.11.17,13:00 - Slávnostné zasadnutie ŽP s vedením školy

20.11.17 - Svetový deň detí školská relácia 

20.-24.11.17 - Európsky týždeň boja proti drogám, ročníkové aktivity, besedy, interaktívne semináre 

22.11.17 - T5-2017, celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

22.11.17 - Exkurzná činnosť žiakov

22.11.17 - Bez modrím. Svetový deň prevencie týrania detí - celoklubové podujatie ŠKD

23.11.17 - Stretnutie zákonných zástupcov žiakov 7. ročníka k LVVK

24.11.17,745 - The bold Rabbit, divadelné prestavenie v ANJ pre žiakov 3. - 6. ročníka ZŠ

27.–30.11.17 - Šikovnosť to nie sú čary. Papierové vystrihovačky, vianočná výzdoba školského prostredia.

29.11.17,7:30 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov školy

Vestibulové prezentácie
• CERN, stredisko medzinárodnej spolupráce
• Princezné a rytieri našej školy sa predstavujú

Štatistiky

Návštevníkov: 3093834
Trieda IX. C
Projektový deň 2016 - Pustý hrad
V projektový deň žiaci VIII.C nastúpili vo vestibule. Každý z nich sa potichučky tešil na Pustý Hrad, lebo ho už dlho nenavštívili. Nechceli sa však tešiť príliš, aby neboli sklamaní, no nemuseli sa obávať.

Deň bol zamračený a chladný, ale žiaci na čele s pánom učiteľom Oravcom poslušne cupkali po ulici. Išla s nimi aj ďalšia pani učiteľka a ôsmaci sa potajme pochechtávali, že nevie do čoho sa púšťa. No pani učiteľka vyzerala, že je nadšená všetkým čo povedia, alebo urobia.

Cestou spomínali, ako pred rokom stretli starého učiteľovho priateľa, známeho ako Kamila a rozmýšľali, kde kotúľa svoje pneumatiky teraz.

Postupne ako stúpali nahor sa im deň rozjasňoval a úplne na vrchole ich prekvapil krásny pohľad na Zvolen v hmle. Spravili pár umeleckých záberov, a ako sa tak plahočili k svojmu obľúbenému miestu naďabili na šokujúce prekvapenie. Pár mužov v montérkach vypratávalo drevený domček s altánkom, v ktorom si väčšinou skladali veci. Žiaci vyrozumeli, že táto čierna stavba sa bude búrať. Medzitým hore došiel aj zvyšok triedy s plnými vrecami odpadkov. Deti sa rozdelili. Niektorí zbavovali okolie hradu odpadkov, iní pomáhali s vypratávaním chalupy a ďalší sa starali o oheň a jedlo (okrem iného piekli rožky aj varili kávu). Ôsmaci sa najviac zabávali na tom, čo skrývala „čierna chalupa“. Našli tam noviny z deväťdesiateho tretieho, zástavu Slovenskej republiky, cestovný batoh a aj staručkú pevnú linku s odstrihnutým káblom. Deň sa blížil ku koncu a žiaci sa zhodli, že to bol najlepší Pustý Hrad za celé tri roky, čo ho pravidelne navštevujú.

Celý článok...
 
Skanzen Vydrovo - 7. C
Základné informácie:
Celý názov je Lesnícky skanzen Vydrovo
Nachádza sa v Slovenskom Rudohorí
Patrí do Banskobystrického kraja, okresu Brezno, do obce Čierny Balog

V jeden slnečný októbrový deň sme sa zúčastnili exkurzie v Lesníckom Skanzene Vydrovo. Na úvod našej exkurzie nám zamestnankyňa Lesov SR ukázala kópiu kostolíka postaveného v roku 1910 pre lesníkov. Zvonku je pokrytý jedľovou kôrou, vo vnútri sú drevené sochy Ježiša Krista a Panny Márie. Neskôr sme prešli k výstave drevených miniatúr zobrazujúcich typický život a obydlia tunajších remeselníkov. Bol tam dom horára aj so  sochou manželky, i umelo vytvorená priehrada. Bolo zrejmé, že sa tvorca vyhral s detailmi, keďže bola na strome aj vtáčia búdka. Ďalšie zastávky boli súčasťou náučného chodníka. Zaujala nás tabuľa s percentami lesnatosti v štátoch Európy - Slovensko má 41% lesov. 

Nasledovala prehliadka mraveniska, ktoré bolo prekryté pletivom kvôli ochrane mravcov. Neskôr sme si ukázali čo je to prebierka pomocou zaujímavej hry. Už z diaľky bolo vidieť informačnú tabuľu s názvom Vzdajme poctu. Prvé spomenuté meno bolo Jozef Dekrét Matejovie a mnoho ďalších, ktorí si zaslúžia naše poďakovanie. Zážitkové učenie pokračovalo hmatovým chodníkom a spoznávaním jednotlivých semien stromov. Ďalšou úžasnou skúsenosťou bolo spúšťanie malých polienok v rizniach. Vždy nabrali ohromujúcu rýchlosť. Blízko skanzenu je aj malá obora s diviačou zverou. Výstavou drevených sôch vyrezávaných motorovou pílou sme sa so skanzenom rozlúčili.

žiačky VII.C

Celý článok...
 
Projektový deň 2014