Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2018 


VÝCHODISKÁ aktivít výchovného charakteru
Základná organizácia života školy (tvorba stabilnej sociálnej klímy, pravidlá triedy/kolektívu).
Európsky týždeň športu. Cvičenia v prírode. Podporné rozvojové aktivity zdravého spôsobu života.
Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (Kvalitné a dostupné vzdelávanie pre Slovensko)


3.9.18,8:00 - Slávnostné otvorenie šk. roku 2018/2019

3.9.18,9:00 - Stretnutie triednych učiteľov s rodičmi 1. ročníka ZŠ

4.9.18,7:45-10:20 - Triednické práce - školský poriadok ZŠ, inventár triedy a učebné pomôcky

4.9.18,10:30–13:00 - Cvičenia v prírode 7. - 9. ročník

5.9.18,10:30-13:00 - Cvičenia v prírode 5. – 6.ročník

10.9.18,16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi 2. stupňa ZŠ - Program zameraný na organizáciu školy, spoluprácu s rodičmi, vzdelávacie poukazy, informovaný súhlas zákonného zástupcu, kritéria hodnotenia a klasifikácia jednotlivých predmetov

11.9.18,16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ

13.9.18 - Adaptačné vzdelávanie žiakov V.A, V.B (CPPPaP)

14.9.18 - Európsky týždeň športu 2018 - Pohybom k zdraviu. Ukáž čo vieš - športové popoludnie pre deti ŠKD, prírodný park Lanice

17.9.18 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 5. ročníka

18.9.18 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 1. ročníka

26.9.18 - Európsky deň jazykov - školská relácia, vestibulová prezentácia. Schloss Hoff, zážitkové učenie Variabilné podujatia multikultúrnej výchovy.

23.–30.9.18 - Európsky týždeň športu 2018 - Športujeme, neklikáme (aktivity žiakov 1. - 4. ročníka)


Vestibulové prezentácie: 
• Prvé zvonenie - Organizácia života v škole.
• Vzdelávacie poukazy - Ponuka záujmových krúžkov.


Štatistiky

Návštevníkov: 3292752
Trieda IX. C
Náboj Junior 2017
logo súťaže Náboj Junior
Náboj Junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž štvorčlenných tímov druhého stupňa ZŠ. Žiaci sa za 120 minút snažia vyriešiť čo najviac úloh. Na začiatku súťaže dostanú žiaci v obálke šesť úloh. So svojimi  výsledkami musia najskôr absolvovať kontrolu správnosti výsledku. Ak je výsledok správny, „meniči“ im vymenia vyriešenú úlohu za novú. So zvyšujúcimi sa poradovými číslami stúpa náročnosť úloh. Termín Náboja bol stanovený na deň  24. 11. 2017. V jedálni Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene sa stretlo 17 súťažných tímov.

Našu školu reprezentovali dva tímy:

Celý článok...
 
Projektový deň 2016 - Pustý hrad
V projektový deň žiaci VIII.C nastúpili vo vestibule. Každý z nich sa potichučky tešil na Pustý Hrad, lebo ho už dlho nenavštívili. Nechceli sa však tešiť príliš, aby neboli sklamaní, no nemuseli sa obávať.

Deň bol zamračený a chladný, ale žiaci na čele s pánom učiteľom Oravcom poslušne cupkali po ulici. Išla s nimi aj ďalšia pani učiteľka a ôsmaci sa potajme pochechtávali, že nevie do čoho sa púšťa. No pani učiteľka vyzerala, že je nadšená všetkým čo povedia, alebo urobia.

Cestou spomínali, ako pred rokom stretli starého učiteľovho priateľa, známeho ako Kamila a rozmýšľali, kde kotúľa svoje pneumatiky teraz.

Postupne ako stúpali nahor sa im deň rozjasňoval a úplne na vrchole ich prekvapil krásny pohľad na Zvolen v hmle. Spravili pár umeleckých záberov, a ako sa tak plahočili k svojmu obľúbenému miestu naďabili na šokujúce prekvapenie. Pár mužov v montérkach vypratávalo drevený domček s altánkom, v ktorom si väčšinou skladali veci. Žiaci vyrozumeli, že táto čierna stavba sa bude búrať. Medzitým hore došiel aj zvyšok triedy s plnými vrecami odpadkov. Deti sa rozdelili. Niektorí zbavovali okolie hradu odpadkov, iní pomáhali s vypratávaním chalupy a ďalší sa starali o oheň a jedlo (okrem iného piekli rožky aj varili kávu). Ôsmaci sa najviac zabávali na tom, čo skrývala „čierna chalupa“. Našli tam noviny z deväťdesiateho tretieho, zástavu Slovenskej republiky, cestovný batoh a aj staručkú pevnú linku s odstrihnutým káblom. Deň sa blížil ku koncu a žiaci sa zhodli, že to bol najlepší Pustý Hrad za celé tri roky, čo ho pravidelne navštevujú.

Celý článok...
 
Skanzen Vydrovo - 7. C
Základné informácie:
Celý názov je Lesnícky skanzen Vydrovo
Nachádza sa v Slovenskom Rudohorí
Patrí do Banskobystrického kraja, okresu Brezno, do obce Čierny Balog

V jeden slnečný októbrový deň sme sa zúčastnili exkurzie v Lesníckom Skanzene Vydrovo. Na úvod našej exkurzie nám zamestnankyňa Lesov SR ukázala kópiu kostolíka postaveného v roku 1910 pre lesníkov. Zvonku je pokrytý jedľovou kôrou, vo vnútri sú drevené sochy Ježiša Krista a Panny Márie. Neskôr sme prešli k výstave drevených miniatúr zobrazujúcich typický život a obydlia tunajších remeselníkov. Bol tam dom horára aj so  sochou manželky, i umelo vytvorená priehrada. Bolo zrejmé, že sa tvorca vyhral s detailmi, keďže bola na strome aj vtáčia búdka. Ďalšie zastávky boli súčasťou náučného chodníka. Zaujala nás tabuľa s percentami lesnatosti v štátoch Európy - Slovensko má 41% lesov. 

Nasledovala prehliadka mraveniska, ktoré bolo prekryté pletivom kvôli ochrane mravcov. Neskôr sme si ukázali čo je to prebierka pomocou zaujímavej hry. Už z diaľky bolo vidieť informačnú tabuľu s názvom Vzdajme poctu. Prvé spomenuté meno bolo Jozef Dekrét Matejovie a mnoho ďalších, ktorí si zaslúžia naše poďakovanie. Zážitkové učenie pokračovalo hmatovým chodníkom a spoznávaním jednotlivých semien stromov. Ďalšou úžasnou skúsenosťou bolo spúšťanie malých polienok v rizniach. Vždy nabrali ohromujúcu rýchlosť. Blízko skanzenu je aj malá obora s diviačou zverou. Výstavou drevených sôch vyrezávaných motorovou pílou sme sa so skanzenom rozlúčili.

žiačky VII.C

Celý článok...