Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 4670114
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
Mesiac JANUÁR 2021 v našom ŠKD
Školský klub pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry

V januári sa naša škola otvorila pre tzv. Školské kluby detí rodičov lekárov, hasičov, vojakov, či zamestnancov zabezpečovacích/servisných/poštových služieb pre širokú verejnosť. O deti sa celodenne stará kolektív učiteľov, vychovávateľov, asistentov učiteľa, špeciálneho a sociálneho pedagóga.

Celý článok...
 
Pomocná ruka
Prikrmovanie vtáctva v zime nám nie je ľahostajné, preto sme v spolupráci s mestom Zvolen a občianskym združením Slatinka osadili v mestskom parku Domanov park dve drevené kŕmidla. 

Celý článok...
 
Veselo v klube 2020
Len keď sa spojí tvorivá práca, zodpovedný prístup a šikovné ručičky, dokáže vzniknúť niečo také krásne, ako adventné číslo časopisu Veselo v klube 2020. Je to tvorivý časopis, ktorý vychádza dvakrát za školský rok a je určený pre všetky deti v ŠKD. 

Celý článok...
 
Oznam o poplatkoch za ŠKD
Vážení rodičia,

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 203 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách  a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, zákonný zástupca dieťaťa prispieva na činnosť školského klubu od 1. januára 2021 mesačne sumou vo výške 9,00 EUR (slovom deväť).

Príspevok sa uhrádza prevodným príkazom súhrnne vo výške 19 €  za mesiace II., III. 2021 (I. Q), vrátane doplatku 1 € za I. 2021.

Názov účtu: ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen 
Číslo účtu školy: 1634261258/0200 VÚB Zvolen
IBAN: SK 66 0200 0000 0016 3426 1258

UPOZORNENIE: 
Doklad o úhrade splátky príspevku vo výške 19 eur je potrebné elektronicky doručiť do 20. januára 2021 (streda) na e-mail vychovávateľa/vychovávateľky. 
 
VZN mesta Zvolen č. 203
pdf Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zvolen č. 203 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen
 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1 - 9 z 113