Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na FEBRUÁR 2019 


Výchovné zameranie aktivít:
• Rozvoj pozitívnej sociálnej klímy. Účelná organizácia práce v triede.
Podpora prosociálnych kolektívnych vzťahov (LVVK, ZKV).
• Prevencia šikanovania a diskriminácie v triednych kolektívoch.

Vestibulové prezentácie: 
• Valentínske srdce lásky a priateľstva
• KARNEVAL. Zážitkové učenie.

1.2.19 - Polročné prázdniny žiakov školy, Prázdninový vláčik ŠKD, BB – rozprávková geografia, Tréning na predchádzanie a zvládanie agresivity a stresu pedagogických zamestnancov

4.2.19 - Osudy spútané ostnatým drôtom (výstava 8. ročník)

5.2.19, 14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

7.2.19 - Zákulisie Tesca, exkurzia  žiakov 4. ročníka (projekt Ja a moje mesto)

14.2.19, 10:40 - Valentín - téma lásky, priateľstva, dôvery - vysielanie rádia Slobodná Trojka

11.-15.2.19 - LVVK 7. ročníka  ZŠ, Krahule

15.2.19 - Kariérna cesta, profesijný program pre VIII.A (garant CPPPaP)

20.2.19 - Tvorba aplikačných úloh z prírodovednej oblasti (CGT)

20.2.19 - Interné vzdelávanie MZ 1. - 4. ročník ZŠ

20.2.19 - Spoznávame povolania svojich rodičov. Projektový deň ŠKD. Variabilné aktivity za priamej účasti rodičovskej verejnosti. 

22.2.19 - Na návšteve..., exkurzia, výber detí 2.,3.,4. ročníka - Continentál s.r.o. Zvolen

26.2.19 - Hviezdoslavov Kubín, školské kolo

27.2.19, 11:00 - Veľký detský karneval. Fašiangová veselica žiakov 1. - 4. ročníka, participácia ŽŠR

Poznámka 
Stretnutia zamestnancov z CPPPaP vo Zvolene so žiakmi v triedach s VIN prebiehajú podľa schváleného harmonogramu.
Štatistiky

Návštevníkov: 3446318
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
Jarné prázdniny v ŠKD
V dňoch od 4. marca 2019 do 8. marca 2019 budú  JARNÉ PRÁZDNINY.
Nástup detí na vyučovanie je 11. marca 2019 (pondelok).

Vážení rodičia. Milé deti.  Pridajte sa k nám!
ŠKD organizuje v čase prázdninových dní dva zaujímavé poznávacie výlety. 
Vzdelávací program regionálnej výchovy je spojený s tvorivými dielňami. 

4.3.2019 (pondelok)  
obrázok
KRUPINA – IDEÁLNY TIP NA VÝLET, cestujeme vlakom
Deti navštívia druhé najstaršie kráľovské mesto na Slovensku, staršie ako Zvolen. Tvorivé dopoludnie v Múzeu Andreja Sládkoviča obohatené mestskou turistikou.
CENA: 
5 € s preukazom na železničnú prepravu zdarma
6 € bez preukazu na železničnú prepravu zdarma  

PEDAGOGICKÝ DOZOR: V. Roháčová, Ing. K. Beláková  

5.3.2019 (utorok) 
obrázok
ŠATY ROBIA ČLOVEKA... ĽUDOVÝ ODEV PODPOĽANIA, cestujeme autobusom
Tvorivé dopoludnie v Podpolianskom múzeu v Detve. Prehliadka stálej expozície spojená s tvorivou dielňou výtvarného charakteru. Deti spoznajú krásu ľudového kroja Podpoľania. 
CENA: 6 €      

PEDAGOGICKÝ DOZOR: Bc. D. Lietavová, Bc. J. Zummer Luptáková

Uzávierka prihlášok je 26.2.2019 (utorok).

 
Mesiac DECEMBER v našom ŠKD
BEZ MEDU NIE JE ŠTEDRÝ DEŇ ŠTEDRÝM DŇOM

V stredajšie popoludnie sme sa vybrali do malebnej dedinky Slatinka, kde sme sa zúčastnili medovnikárskej dielne, ktorú pre nás pripravili naši kamaráti z OZ Slatinka. Videli sme, aké užitočné sú pre nás včielky. Teta včelárka nám vysvetlila, ako žijú včely v úli aj v tomto období. Vyskúšali sme si výrobu sviečok aj zdobenie medovníkov. Naše výrobky sme si mohli zobrať aj domov a potešiť nimi svojich najbližších... 

Celý článok...
 
Polročné prázdniny v ŠKD
bábky
Dňa 1. februára 2019 (piatok) sú polročné prázdniny.
Vyučovanie sa začína dňa 4. februára 2019 (pondelok).


Milé deti, 
láka vás zažiť atmosféru neznámych kultúr?

Milí rodičia, 
školský klub ponúka deťom návštevu 
bábkového predstavenia  inonárodných príbehov z cyklu  

ROZPRÁVKOVÁ GEOGRAFIA.

Rozprávky a príbehy, ktoré si ľudia rôznych národností rozprávajú, majú čosi spoločné. 
Takmer každý národ má svoje "múdre" mestečko, v ktorom žijú výmyselníci. Slováci majú svoje Kocúrkovo.   
Bábková hra predstaví detskému publiku veselých mudrlantov - zábavných obyvateľov poľského mestečka Chelm.
Jedinečné dobové bábky malého diváka naisto zaujmú a aj inšpirujú.


KAM?  BANSKÁ BYSTRICA, Bábkové divadlo na Rázcestí        
ZRAZ: 1.2.2019, 8:30, vestibul Osobná stanica (odchod vlaku 9:02)
NÁVRAT: 13:20 pred ZŠ (príchod vlaku 12:55)
CENA: 4 € s preukazom na železničnú prepravu zdarma, 5 € bez preukazu na železničnú prepravu zdarma 
PEDAGOGICKÝ DOZOR: Ing. K. Beláková, Mgr. M. Šafránová

UPOZORNENIE:
Uzávierka prihlášok je 28.1.2019 (pondelok).
Bližšie informácie a prihlášku získate u PZ ŠKD.
 
Oznam o platbách za ŠKD
Vážení rodičia,
na základe účinnosti ROZHODNUTIA číslo 2016/911/R 108-1 riaditeľky Základnej školy, P. Jilemnického 1035/2  vo Zvolene ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 3 písm. j zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s  článkom 11 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č.178 o určení výšky, termínu a spôsobu úhrady príspevku na činnosť školského klubu detí v školách  a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, prispieva zákonný zástupca dieťaťa od 1. septembra 2018
mesačne sumou 8 € (slovom osem eur).

Príspevok sa uhrádza prevodným príkazom v dvoch splátkach:
-   jednorázovo 40 €  za mesiace IX. 2018 - I. 2019,
-   jednorázovo 40 €  za mesiace II. - VI. 2019.

Názov účtu: ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen 
Číslo účtu školy: 1634261258/0200 VÚB Zvolen
IBAN: SK 66 0200 0000 0016 3426 1258


UPOZORNENIE
Doklad o úhrade 2. splátky príspevku (40 eur) je potrebné predložiť p. vychovávateľovi/vychovávateľke do 20. januára 2019. Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí príspevok, na základe platnej legislatívy dieťa môže byť dočasne vyradené zo zoznamu zapísaných detí (za bezpečnosť dieťaťa zodpovedá rodič). 

 
Mesiac NOVEMBER v našom školskom klube
SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ REMESLÁ
Keramickú dielňu v CVČ Domino sme navštívili ešte pred Vianocami. Lektorka Zuzka nám porozprávala o práci s hlinou, aj o hrnčiarskom remesle. Samotná práca s hlinou deti nesmierne zaujala. Rozvíjali si fantáziu a kreativitu, ale aj manuálne zručnosti. Vyrobili sme krásne misky, ktoré môžeme podarovať mamičkám ako vianočné darčeky.

Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1 - 9 z 94