Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JÚL, AUGUST 2019 


JÚL, AUGUST - LETNÉ PRÁZDNINY :)

Výchovná úloha mesiaca:
Autonómna škola sebareflexie. 
Vitálna  učiaca sa škola. Príklady dobrej praxe.

Vestibulové prezentácie:
• Škola v prírode (2. a 4. ročník ZŠ)
• Technika a tvorivosť - ukážky tvorivosti a zručností žiakov


3.6.19 - Robotický battle na Alejovej

4.6.19 - Detská konferencia (poslucháreň B8 na TU vo Zvolene)

4.6.19,14:00–15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

6.6.19 - Malá vedecká konferencia detí s VIN (KU Ružomberok)

7.6.19 - Čítanie pod lampou, ponocovanie s rozprávkami v školskej knižnici

7.6.19 - Ukončenie tanečného kurzu (VENČEK pre 8. ročník)

10.6.19 - Otvorená škola, prijatie verejnou ochrankyňou práv (BA)

11.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike, mladší žiaci (ZŠ Hrnčiarska ul.)

12.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike 1. – 4. ročník ZŠ

12.6.19 - Pohybom k radosti, Pridaj sa k nám! - celoklubové športové popoludnie s netradičnými disciplínami

13.6.19,16:00 - Stretnutie rodičov budúcich prvákov

14.-16.6.19 - Medzinárodné finále Pohár vedy BEPPO (Nymburg ČR)

18.6.19 - Slávnostné odovzdávanie cien a diplomov za predmetové olympiády 

19.6.19 - Falošné kamarátstvo, kyberšikana, preventívny program pre deti 3., 4. ročníka ŠKD, spolupráca s CPPPaP

20.6.19 - Potulky pri koryte Hrona ( ZV – Sliač, 4. ročník, OZO)

20.6.19 - OZO, didaktické hry 1. -3. ročník ZŠ

21. 6.19,8:00 - OZO, terénne cvičenia (5. -9. r) podľa ročníkového zamerania

21.6.19 - Krížom – krážom regiónom. Slatinka – tajomná dedinka - exkurzná činnosť pre deti 1. ročníka.

24.6.19,9:30-10:30 - Koncert detského orchestra z Nórska (4.- 8. ročník) - kongresové centrum ŠD TU

24.6.19 - ŠIKULA - podpora rozvoja tvorivosti a technických zručností

24.6.19,10:00 - Rozlúčka s absolventmi školy - Zvolenský zámok (ZMENA DÁTUMU na 24.6.19)

25.6.19,7:45 - Triednické práce, zber učebných pomôcok, starostlivosť o inventár

26.6.19,7:45 - Triednické práce, učebnicový fond, inventár, triedny fond.

27.6.19 - Oceňovanie žiakov (MsÚ Zvolen)

27.6.19 - Rozdávanie učebníc, starostlivosť o inventár triedy, aktivity v kolektíve, osobnostný a sociálny rozvoj žiakov.

28.6.19,8:00 - Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019, rozdávanie vysvedčení

28.6.19,9:00 - Posledné zvonenie deviatakov na školskom dvore

1.-3.7.19 - Stretnutie pedagogických zamestnancov (ERASMUS +)

1.-4.7.19 - Prázdninový vláčik ŠKD Krupina, Martin, Nitra, Bojnice

Štatistiky

Návštevníkov: 3607696
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
Prázdnin čas
prázdniny a leto
Zase je jeden školský rok za nami.

Už sa učiť netreba,
nastáva čas oddychu a prázdnin.

Opäť sa jún s júlom stretá
a nás máta v mysli veta :
Školský rok sa končí zas
a nastáva prázdnin čas.


         Milí kamaráti, v školskom klube sa stretneme až v septembri.

VÁŽENÍ RODIČIA,

 školský rok končí 28. júna 2019 (piatok) 
• odovzdávanie vysvedčení a posledné zvonenie deviatakov sa uskutoční od 8.00 hod.
• obed v šk. jedálni sa vydáva od 10.15 hod. do 11.15 hod.
• deti navštevujúce školský klub obedujú od 10.30 hod.
• ŠKD je v prevádzke LEN do 12.30 hod. 


 
Leto patrí deťom...

Milí rodičia, milé deti. 

V tomto školskom roku ponúkame deťom školského klubu štyri prázdninové výlety za letnými dobrodružstvami. Cestujeme krížom – krážom Slovenskom. 

Neváhajte, môžeme spolu zažiť veselú prázdninovú zábavu.

Všetky výlety sú celodenné. Strava detí je na náklady rodičov. V cene výletu je zahrnutý účastnícky poplatok, poistné, vstupné. Dieťa, ktoré nie je vlastníkom preukazu na železničnú prepravu zdarma, si hradí i cestovné v zmysle prepravného poriadku a taríf ŽSSR.

V prípade záujmu získate bližšie informácie a prihlášku u vychovávateliek.

Viac informácií nájdete na plagátiku.

 
Mesiac APRÍL v našom ŠKD
SPOZNÁVAME JASKYNE SLOVENSKA – BYSTRIANSKA JASKYŇA

Známa jaskyňa sa nachádza na úpätí Nízkych Tatier pri obci Bystrá. Veľmi sme sa potešili, že ju môžeme preskúmať. Teta lektorka nám pri prehliadke jaskyne porozprávala o jej objavení, ale i o mnohých zaujímavostiach, ktoré tu môžeme obdivovať. Na záver sme si kúpili niekoľko drobných suvenírov, ktoré nám budú pripomínať tento zážitkový výlet.
Celý článok...
 
Mesiac MAREC v našom školskom klube
VÝLET CEZ JARNÉ PRÁZDNINY - KRUPINA
Znova sme absolvovali jeden pekný výlet do okolitých miest v našom regióne. Tentoraz nás čakalo staré historické mesto KRUPINA a slnečné počasie. Cestou do Sládkovičovho múzea sme videli staré mestské opevnenia, ktoré slúžili na obranu pred tureckými vpádmi a strážnu vežu Vartovka, ktorá sa vyníma na kopci nad mestom. Pani lektorka v múzeu nás milo privítala, oboznámila s históriou mesta, s vystavovanými exponátmi a artefaktami. Deti sa zvedavo pýtali na rôzne zaujímavosti. Ľudia v minulosti sa tu venovali najmä poľnohospodárstvu a pestovaniu viniča. Pri tejto tvrdej práci im pomáhali malí oslíkovia, somáriky. Na ich chrbtoch nosili vinič z priľahlých kopcov do dvorov hospodárov. Tomuto mestu sa dodnes ľudovo hovorí Somárovce. Obnovená železničná trasa do Krupiny nás príjemne prekvapila, cesta vlakom bola veľmi pohodlná.

Celý článok...
 
Krížom-krážom regiónom
Krása podzemného sveta jaskýň priťahuje každý rok tisíce 
domácich i zahraničných návštevníkov.

PEKLO Bystrianskej jaskyne má svoje čaro.

Vážení rodičia, milé deti.
Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1 - 9 z 100