Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JÚN 2016


30.6.16, 8.00 - Slávnostné ukončenie šk. roka 2015/2016, rozdávanie vysvedčení

30.6.16, 9.00 - Posledné zvonenie deviatakov na školskom dvore.


Vestibulové prezentácie:

Škola v prírode Repište
Technika a tvorivosť, ukážky tvorivosti a zručností žiakov z predmetu technika

Štatistiky

Návštevníkov: 2663866
Koniec školského roka 2015/2016 máme na dosah ruky
Nastáva čas hodnotenia.
leto opaľovanie
Veríme, že náš školský klub v ňom obstojí a priazeň detí a rodičov si zachováme i naďalej.

Slnko svieti, rieka volá: vo štvrtok sa končí škola!
V školských priestoroch, v školskom klube sa stretneme až v septembri.

MILÍ RODIČIA,

chceli by sme Vás upozorniť, že:
  školský rok končí 30. júna 2016 (štvrtok) 
•  ranné zamestnanie v školskom klube je v bežnom režime
•  odovzdávanie vysvedčení a posledné zvonenie deviatakov sa uskutoční od 8.00 hod.
•  obed v školskej jedálni sa vydáva od 9.45 hod. do 11.00 hod.
•  ŠKD je v prevádzke LEN do 13.00 hod. 

Všetkým želáme príjemné dovolenky a veľa pohody!     

 
Slnečné dni prázdnin klopú na dvere...
baner - hurá na prázdniny
Milí rodičia, milé deti. 

Aj v tomto roku ponúkame deťom školského klubu výlety vlakom za letnými dobrodružstvami.
Cestujeme krížom – krážom Slovenskom. 

Neváhajte, môžeme spolu zažiť veselú prázdninovú zábavu.
Celý článok...
 
Poďakovanie za aktívnu účasť na konferencii "Deti pre mesto Zvolen"
 
Zvolenský Červený kríž organizuje tábor
Územný spolok Slovenského Červeného kríža vo Zvolene organizuje Rekondičný tábor pre oslabené deti od 8-11 rokov. Viac informácií na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Rekondičný tábor 2016 - plagát

 
Ďakujeme za vaše 2 % z daní
2percenta logo mini
Vaše dieťa potrebuje pre svoj rozvoj inovatívne učebné pomôcky (tablety, interaktívne tabule a iné). Spolu ich môžeme rýchlo zabezpečiť.

Stačí Vám editovateľné vyhlásenie (dokument PDF), ktoré si stiahnete a otvoríte v počítači (nie cez webový prehliadač) a vyplníte podľa pokynov: VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane

Viac v sekcii NA STIAHNUTIE.

Ďakujeme.
Rodičovské združenie pri III. ZŠ vo Zvolene 
Oznam o poplatkoch za ŠKD
Vážení rodičia,
na základe účinnosti ROZHODNUTIA č. 1870/2013 riaditeľky Základnej školy, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 3 písm. j zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. I. Novelizácie č.5 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č.111 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí
mesačne sumou  7 €.

Príspevok sa uhrádza prevodným príkazom nasledovne:
-   jednorázovo 42 €  za mesiace I. - VI. 2016,
-   jednorázovo 21 €  za mesiace I. - III. 2016,
-   trvalým bankovým príkazom 7 € mesačne.

Názov účtu: ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen 
Číslo účtu školy: 1634261258/0200 VÚB Zvolen 
IBAN: SK 66 0200 0000 0016 3426 1258


UPOZORNENIE: Doklad o úhrade príspevku je potrebné predložiť p. vychovávateľovi/ke do 13. januára 2016 (streda). Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí príspevok, na základe platnej legislatívy dieťa môže byť dočasne vyradené zo zoznamu zapísaných detí (za bezpečnosť dieťaťa zodpovedá rodič). 
 
Medzinárodný projekt P.L.A.C.E.S.
Celý článok...