Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na MÁJ 2016

Výchovná úloha: 
Multikultúrna výchova a jej aplikácia vo VVP. (variabilné skupinové aktivity, tvorivé dielne, projekt P.L.A.C.E.S., besedy, projektové dni, súťaž Jedna norma pre všetkých nemusí byť fér, Týždeň modrého gombíka, Žiť spoločne v mieri, exkurzia Osvienčim)


Vestibulové prezentácie:
Zážitkové učenie v škole v prírode, Ostrý Grúň

Poznámka:
Počas mesiaca sa v triedach APROGEN uskutočnia blokové aktivity s psychológmi z CPPPaP (16.5.2016, 18.5.2016, 24.5.2016. 26.5.2016).

Štatistiky

Návštevníkov: 2636402
Čítanie pod lampou
čítajúce dievčatko
KEDY?   3. - 4. júna 2016 
KDE?   ZŠ, školská knižnica

Vážení rodičia, milé deti,
začíname v piatok o 18.00 hod.
stretnutím nocľažníkov v školskej knižnici ZŠ.  

Čo sa v noci deje v škole?
Zamkol školník dobre dvere?


Celý článok...
 
Na vysokej skale, nad riekou Slatinou, pekný zámok stojí
hrad
Vážení rodičia, milé deti,
dňa 2. júna 2016 22 šikovných detí školského klubu navštívi obec Vígľaš.

Účastníkov poldenného výletu nominovali v jednotlivých oddeleniach samotné deti.

Po prehliadke priestorov Vígľašského zámku, sa deti zúčastnia animačného programu „Malý rytier“.

Chlapcov a dievčatá čakajú pekné zážitky.Celý článok...
 
12. medzinárodný detský folklórny festival ZVOLEN 2016
Festival sa koná 25. - 27. 5. 2016

 
Zvolenský Červený kríž organizuje tábor
Územný spolok Slovenského Červeného kríža vo Zvolene organizuje Rekondičný tábor pre oslabené deti od 8-11 rokov. Viac informácií na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Rekondičný tábor 2016 - plagát

 
Ďakujeme za vaše 2 % z daní
2percenta logo mini
Vaše dieťa potrebuje pre svoj rozvoj inovatívne učebné pomôcky (tablety, interaktívne tabule a iné). Spolu ich môžeme rýchlo zabezpečiť.

Stačí Vám editovateľné vyhlásenie (dokument PDF), ktoré si stiahnete a otvoríte v počítači (nie cez webový prehliadač) a vyplníte podľa pokynov: VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane

Viac v sekcii NA STIAHNUTIE.

Ďakujeme.
Rodičovské združenie pri III. ZŠ vo Zvolene 
Oznam o poplatkoch za ŠKD
Vážení rodičia,
na základe účinnosti ROZHODNUTIA č. 1870/2013 riaditeľky Základnej školy, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 3 písm. j zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. I. Novelizácie č.5 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č.111 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí
mesačne sumou  7 €.

Príspevok sa uhrádza prevodným príkazom nasledovne:
-   jednorázovo 42 €  za mesiace I. - VI. 2016,
-   jednorázovo 21 €  za mesiace I. - III. 2016,
-   trvalým bankovým príkazom 7 € mesačne.

Názov účtu: ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen 
Číslo účtu školy: 1634261258/0200 VÚB Zvolen 
IBAN: SK 66 0200 0000 0016 3426 1258


UPOZORNENIE: Doklad o úhrade príspevku je potrebné predložiť p. vychovávateľovi/ke do 13. januára 2016 (streda). Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí príspevok, na základe platnej legislatívy dieťa môže byť dočasne vyradené zo zoznamu zapísaných detí (za bezpečnosť dieťaťa zodpovedá rodič). 
 
Medzinárodný projekt P.L.A.C.E.S.
Celý článok...