Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce - OKTÓBER 2016


Výchovné zameranie aktivít:
1) Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v oblasti zdravia a sociokultúrnej gramotnosti. Školské programy podpory zdravia a výchovy ku zdraviu. 
2) Národný akčný plán prevencie obezity v ZŠ. Celoslovenská kampaň Hovorme o jedle. 


24.-27.10.2016 - Záložka do knihy spája školy - Čítam, čítaš, čítame... Týždeň hlasného čítania v školskej knižnici pre deti 2., 3. a 4. ročníka

24.-25.10.2016 - Within the schol, kooperatívne učenie, Čitateľské aktivity k Medz. dňu šk. knižníc spojené s tekvicovým sviatkom.

24.10.2016, 8.00 - Vzdelávací program Peru-štyri strany sveta, EC Zvolen pre žiakov APROGENu 5.-9. ročník ZŠ

25.10.2016 - Ferdo Mravec, baletná rozprávka v DJGT (3. a 4. ročník)

27.10.2016 - Projektový deň školy variabilné aktivity 

27.10.2016 - Sedem divov Zvolena (1. - 4. ročník, regionálna výchova)

28.-31.10.2016 - Jesenné prázdniny (vyučovanie sa začína v stredu 2.11.2016)

28.10.2016 - Prázdninový vláčik: Symfónia pre 5 zmyslov, poznávací výlet detí ŠKD do Banskej Bystrice.


Vestibulové prezentácie: 
• Hovorme sa o jedle, výstupy projektu
• Tekvicová slávnosť


Štatistiky

Návštevníkov: 2770036
Jesenné prázdniny v ŠKD
V čase od 28. 10. 2016 (piatok) do 31. 10. 2016 (pondelok)šarkan
jesenné prázdniny.
Vyučovanie sa začína v stredu, dňa 2. 11. 2016.

Milí rodičia, milé deti,
využite zaujímavú ponuku a vychutnajte si jesenné prázdniny s nami!
ŠKD ponúka deťom návštevu Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici.


Celý článok...
 
Výdaj školských desiat
desiata

Vážení rodičia,
od 1. októbra 2016 spúšťame na našej škole VÝDAJ DESIATY pre prihlásených žiakov školy. 

V ponuke podávaných desiat budú:
• chlieb s rôznymi nátierkami (tvarohová, vajcová, tuniaková, cícerová, medová, mrkvová, sardinková, zeleninová a iné),
• sladké pečivo, celozrnné pečivo,
• jogurty, jogurtové mlieko,
• mlieko, kakao.

Úhrada za 1 porciu pre žiakov 1. a 2. stupňa je rovnaká, stojí 0,50 €.

Celý článok...
 
Oznam o poplatkoch za ŠKD
Vážení rodičia,
na základe účinnosti Rozhodnutia číslo 2016/911/R 108-1 riaditeľky Základnej školy, P. Jilemnického 1035/2  vo Zvolene ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 3 písm. j zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s  článkom 11 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č.178 o určení výšky, termínu a spôsobu úhrady príspevku na činnosť školského klubu detí v školách  a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, 

prispieva zákonný zástupca dieťaťa od 1.  septembra 2016
mesačne sumou 8 € (slovom osem eur).

Príspevok sa uhrádza prevodným príkazom nasledovne:
-   jednorázovo 32 €  za mesiace IX. - XII. 2016,
-   trvalým bankovým príkazom 8 € mesačne.

Názov účtu: ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen 
Číslo účtu školy: 1634261258/0200 (VÚB Zvolen)
IBAN: SK 66 0200 0000 0016 3426 1258


UPOZORNENIE
Príspevok sa uhrádza do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý  predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza základnej škole, ktorej je ŠKD súčasťou. 

Za september, za prvý mesiac dochádzky v aktuálnom školskom roku sa príspevok uhrádza do troch pracovných dní. 

Doklad o úhrade príspevku je potrebné predložiť p. vychovávateľovi/ke do 8. septembra 2016 (štvrtok). 
Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí príspevok, na základe platnej legislatívy dieťa môže byť dočasne vyradené zo zoznamu zapísaných detí (za bezpečnosť dieťaťa zodpovedá rodič). 

 
Poďakovanie za aktívnu účasť na konferencii "Deti pre mesto Zvolen"
 
Ďakujeme za vaše 2 % z daní
2percenta logo mini
Vaše dieťa potrebuje pre svoj rozvoj inovatívne učebné pomôcky (tablety, interaktívne tabule a iné). Spolu ich môžeme rýchlo zabezpečiť.

Stačí Vám editovateľné vyhlásenie (dokument PDF), ktoré si stiahnete a otvoríte v počítači (nie cez webový prehliadač) a vyplníte podľa pokynov: VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane

Viac v sekcii NA STIAHNUTIE.

Ďakujeme.




Rodičovské združenie pri III. ZŠ vo Zvolene



 
Medzinárodný projekt P.L.A.C.E.S.
Celý článok...
 
Majstrovstvá sveta RoboCup Junior 2015 - Hefei - Čína

logo RoboCup 2015 Hefei erb mesta Zvolen logo spoločnosti PosAm logo Štvorlístok deťom logo ŽOS Zvolen
Vedenie školy, Rada rodičov a všetci účastníci majstrovstiev úprimne ďakujú všetkým podporovateľom, priaznivcom a darcom, ktorí nezištne poskytli pomoc pri zabezpečení cesty a pobytu na majstrovstvách sveta v Číne, ale i pri technickom rozvoji a nákupe robotických stavebníc.


Žiaci našej školy obsadili prvé miesto v kategórii Supertímov na svetovom šampionáte robotov RoboCup 2015 v čínskom Hefei. Do Číny sme sa kvalifikovali víťazstvom v národnom kole, hneď pri svojej prvej účasti. Partnerom školy bola popredná slovenská IT spoločnosť PosAm.

Celý článok...