Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 4088103
OBNOVENÉ VYUČOVANIE NA ŠKOLE
Nástenka - Opäť v škole
Riaditeľka školy oznamuje, že v súlade s Rozhodnutím ministra školstva (2020/12033:1-A2110 zo dňa 22.05.2020) bude od 1. júna 2020 obnovené školské vyučovanie v 1. - 5. ročníku ZŠ v obmedzenom režime a zároveň bude obnovená prevádzka školského klubu.

 
OBNOVENÉ VYUČOVANIE NA ŠKOLE
Nástenka - Opäť v škole
Riaditeľka školy oznamuje, že v súlade s Rozhodnutím ministra školstva (2020/12033:1-A2110 zo dňa 22.05.2020) bude od 1. júna 2020 obnovené školské vyučovanie v 1. - 5. ročníku ZŠ v obmedzenom režime a zároveň bude obnovená prevádzka školského klubu.

 
Oznámenie
Riaditeľka školy oznamuje:
v 1. – 4. ročníku ZŠ sa rozhodnutím pedagogickej rady konanej dňa 12.05.2020 a v súlade s Usmernením MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 bude záverečné hodnotenie v 2. polroku realizovať kombinovanou formou s prihliadnutím na základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania ako sú spravodlivosť, poskytovanie spätnej väzby, sebahodnotenie a akceptovanie jedinečnosti podmienok žiakov na vzdelávanie v domácom prostredí.

Celý článok...
 
Rodinné vyučovanie
Nikdy svojich žiakov neučím. 
Len im poskytnem prostredie a podmienky, 
v ktorých sa môžu učiť.
Albert Einstein

Spôsob, akým práve žijeme a budeme žiť, 
spôsob, akým bude prebiehať učenie sa i vyučovanie v školách sa dramaticky mení aj pod vplyvom súčasného učenia na diaľku. Reagujúc na prerušenie vyučovania na školách sme vytvorili nové inšpirujúce digitálne úložisko pre žiakov, ich rodičov a učiteľov s názvom Rodinné vyučovanie.

Uvedomujeme si, že učiteľ je tvorcom, moderátorom a sprievodcom didaktických situácií a vzdelávacích stratégií v škole. Na druhej strane sme aj v praxi dokazujeme, že rodič je vždy vítaný partner vo vzdelávaní. Často sme spolu hľadali príležitosti, ktoré by mohli byť kreatívnym a inovatívnym spôsobom využívané v prospech detí. Postupne sme vytvárali podmienky k realizácii systémových zmien. Dôkazom je náš Školsky vzdelávací program, v ktorom je dostatok možností a vytvorených podmienok na vyučovanie moderným, inovatívným a úspešným spôsobom. Sú v ňom rozpracované vyučovacie predmety, ktoré sú jedinečné práve pre našu školu (Mladý vedec, Robotika, Tvorba projektov a prezentačných zručností, Tvorivá matematika, Obohatenie, Tvorivé čítanie, Manažment osobných financií a i.). 

Dnes vytvárame priestor a ponúkame spolupracujúce prístupy, ktoré môžu mať preukázateľný dopad na rozvoj vzdelávania. Sústredíme sa na previazanosť domácich prác so vzdelávaním, skúsime deti odtiahnúť od techniky a tým umožniť vzdelávanie všetkým (aj tým,ktorí nemajú rýchly mobil či internet). V COOLtivátore nájdete aj zaznamenanú reflexiu od aktérov vzdelávania či príklady dobrej praxe, ktoré môžu byť motiváciou k zvyšovaniu kvality domáceho vyučovania. 

Viete, aké je aktuálne heslo našej školy?  BUDE DOBRE Smile Naozaj, bude dobre ....  
Ľuboslava Bieliková


Perinka 

Milé deti, rodičia a priatelia školy,

Základná škola, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene Vám počas učenia sa na diaľku prináša dobrovoľnícku aktivitu zameranú na zmiernenie sociálnej izolácie. 

Na školskom cloude je zriadené priestor s názvom Perinka (klikni pre jej zobrazenie) so zvukovými nahrávkami čítaných textov, ktoré sú určené širokej verejnosti, najmä deťom a starším ľuďom. Radi by sme úložisko priebežne obohacovali o ďalšie nahrávky, podnecovali tvorivú aktivitu a poskytli priestor na prácu vo verejnom živote pre druhých. Vytvorené zvukové nahrávky posielajte na mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. podľa zverejnených pokynov. 

Ďakujeme za vašu spoluprácu, chuť pomáhať a podporovať sa navzájom SmileSmileSmile.

COOLtivátor
COOLtivátor


V novozaloženom COOLtivátore
(klikni)
 nájdete námety / inšpirácie / aktivity, fotopostupy i videá našich učiteľov, detí, rodičov... (M)UČENIE na diaľku.                    

 

pdf Viac o COOLtivátore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ART 3 galeria

Na škole máme zriadenú ART 3 galériu (klikni) prác žiakov, ktorá nám spríjemňuje školský život, učí nás zastaviť sa, porozmýšľať... a vnímať „umelcov“ pohľad. Jednoducho povedané, umelecké galérie v triedach i v celej škole prinášajú radosť, potešenie, harmóniu i poľudšenie života. Aj dnes v rodinnom vzdelávaní vznikajú kreatívne výstupy detí - kresby, vlasnoručne zhotovené rúška na tvár, rôzne priestorové modely, fotografie, denníky, záznamy toho, čo a ako vnímame to, čo sa okolo nás deje... Vnímame pomoc, poznanie, múdrosť i skryté posolstvá... vnímame ZÁZRAKY DETSTVA.

Milí návštevníci, chceme vás pozvať na digitálnu prehliadku toho, čo vzniká, keď sa učíme byť pokojným i keď krajina okolo nás nie je. 

 
Ku dňu učiteľov
Pozdrav ku dňu učiteľov