Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce - MAREC 2017


Vestibulové prezentácie:
• Spomienky na holokaust
• Rok čitateľskej gramotnosti, projekty

27.3.17 - Posedenie pri bylinkovom čaji, zážitkové učenie pre žiakov 3. ročník
Tihányiovský kaštieľ B. Bystrica

29.3.17 - Posedenie pri bylinkovom čaji, zážitkové učenie pre žiakov 4. ročník

29.3.17, 15.30 - Neformálne stretnutie záujemcov/zákonných zástupcov budúcich prvákov. Prezentácia školy

Poznámky:
1) Športové a iné súťaže, predmetové olympiády prebiehajú podľa pozvánok prehľadu činnosti CVČ Domino na marec 2017.
2) Základný Kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy pre žiakov 8. ročníka ZŠ prebieha od 7.3.2017.
3) Projekt PERINKA - dramatizované čítanie prebieha v triedach primárneho vzdelávania počas celého mesiaca za priamej účasti rodičov/starých rodičov žiakov.Štatistiky

Návštevníkov: 2953479
Oznam pre žiakov 9. ročníka a ich zákonných zástupcov
Dňa 5. apríla 2017 (streda) sa žiaci 9. ročníka našej školy zúčastnia celoslovenského Testovania 9-2017, ktorého cieľom je získať obraz o vzdelávacích výsledkoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ (ISCED2) a monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium na stredných školách. Testovanie 9 – 2017 sa bude na našej škole realizovať papierovou formou.
T9 - 2017
Viac informácií o Testovaní 9 nájdete na plagáte výchovnej poradkyne.
 
Pozvánka na zápis do 1. ročníka
pozvánka na zápis do 1. ročníka
Pre urýchlenie práce pri zápise je vhodné si zápisný lístok stiahnuť, vyplniť a podpísať oboma zákonnými zástupcami už doma.
 
Stretnutie rodičov budúcich prvákov - PONUKA
ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ

Dňa 29.03.2017 (streda) o 15,30 hod. sa v priestoroch budovy školy uskutoční stretnutie záujemcov/zákonných zástupcov budúcich prvákov. Cieľom neformálneho stretnutia je poskytnúť základné informácie týkajúce sa tohtoročného zápisu detí do 1. ročníka ZŠ a profilácie školy. 

sovy
 
Oznámenie o otvorení triedy APROGEN
Riaditeľka ZŠ oznamuje, že v školskom roku 2017/2018 otvára pre budúcich prvákov triedu pre DETI SO VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM v regióne – APROGEN

 
Ďakujeme za vaše 2 % z daní
2percenta logo mini
Vaše dieťa potrebuje pre svoj rozvoj inovatívne učebné pomôcky. Spolu ich môžeme zabezpečiť rýchlejšie.

Stačí Vám upraviteľné VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane (dokument PDF), ktoré si stiahnete a otvoríte v počítači (nie cez webový prehliadač) a vyplníte podľa pokynov.

Prečítajte si predtým Postup pre zamestnancov a Poučenie na vyplnenie vyhlásenia.

Ďakujeme.Rodičovské združenie pri III. ZŠ vo Zvolene

 
Kampaň Vyzvi srdce k pohybu!
baner kampane Vyzvi srdce k pohybu
 
Základný korčuliarsky výcvik žiakov 1. ročníka
banner - korčuliarsky kurz v 1. ročníku
V zmysle § 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa §7 ods. 1 vyhlášky č. 320/2008 Z.z. o základnej škole Vás informujeme o organizovaní hromadnej školskej akcie.

Základný korčuliarsky výcvik sa uskutoční na Zimnom štadióne vo Zvolene (II. ľadová plocha) pre žiakov 1. ročníka v termíne: 
13.1. – 24.3.2017 (každý piatok 10.00 – 11.00 hod. – 10 hodín)

Kurz bude prebiehať pod vedením kvalifikovaných trénerov  HKM  Zvolen.

Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť potrebné veci súvisiace s výcvikom: prilbu (môže byť aj cyklistická), rukavice, korčule, vhodné športové oblečenie, čiapku, čaj, malú desiatu, handričku na utretie korčúľ, hygienické vreckovky a ruksak.

Zostávajúci žiaci sú povinní v danom čase zúčastniť sa riadneho vyučovania.